100 lat SBP, odezwa Przewodniczącej

Data dodania: 13.02.2017

100 lat SBP, odezwa Przewodniczącej

Szanowni  Członkowie i Sympatycy SBP

W 2017 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich obchodzi swój Jubileusz – 100. rocznicę powstania organizacji. To doniosłe wydarzenie dla kultury polskiej i całego środowiska bibliotekarskiego  jest okazją do przypomnienia osiągnięć Stowarzyszenia, jego wkładu w kształtowanie dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej myśli bibliotekarskiej.

Wiele pokoleń bibliotekarzy, począwszy od momentu założenia Stowarzyszenia, realizowało misję kulturową, społeczną na rzecz upowszechniania książki i czytelnictwa. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę pomagało tworzyć instytucje biblioteczne, niezbędne do pełnego odrodzenia się narodu. W latach II wojny światowej członkowie Stowarzyszenia z poświęceniem ratowali księgozbiory przed zniszczeniem i grabieżą, nieśli pomoc bibliotekarzom, organizowali tajne nauczanie (kursy bibliotekarskie), a po wojnie zabiegali o zbudowanie warsztatu dla sieci placówek bibliotecznych, wprowadzenie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych i kształcenie zawodowe kadr bibliotecznych.

Głównym celem działania Stowarzyszenia było i jest nadal służba społeczna na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, umacnianie pozytywnego wizerunku zawodu oraz integracja środowiska. W realizacji tego celu SBP od lat współpracuje ściśle z organami administracji państwowej, bibliotekami, a także organizacjami działającymi w obszarze książki i czytelnictwa, traktując to jako ważną dziedzinę  wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć dla dobra polskiego bibliotekarstwa.

Przygotowując się do obchodów jubileuszowych, które odbywają się w 2017 r. w całym  kraju, mamy na uwadze konieczność zapewnienia im wysokiej rangi, stosownie do tak długotrwałej i chlubnej działalności Stowarzyszenia. Patronat nad Jubileuszem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a przewodniczącym Komitetu Honorowego został Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się  20 października 2017 r. w Warszawie. Szereg imprez planują także nasze struktury terenowe, jak również uczelnie, czy biblioteki od lat z nami współpracujące.

Zadbajmy wspólnie, aby Rok Jubileuszowy obfitował w realizację różnorodnych działań na rzecz rozwoju czytelnictwa i umacniania wizerunku  oraz potencjału naszego Stowarzyszenia.

Elżbieta Stefańczyk
Przewodnicząca SBP

 


Ekslibris