Inauguracja obchodów Jubileuszu 100 lat SBP w Książnicy Pomorskiej

Data dodania: 24.02.2017

Inauguracja obchodów Jubileuszu 100 lat SBP w Książnicy Pomorskiej

Podczas spotkania omówiono program działań jubileuszowych zaplanowanych przez Zarząd Okręgu SBP, w tym wdrożenie akcji „Poczekalnia/poczytalnia – czekając, czytajmy”, organizację Kongresu Bibliotek Pomorza Zachodniego w dn. 13 czerwca 2017 r., przeprowadzenie corocznych, wrosłych w działania SBP przedsięwzięć: VIII edycji Konkursu im. Stanisława Badonia o Nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Bibliotekarz Roku” (VII edycja ogólnopolskiego Konkursu „Bibliotekarz Roku”, XIV edycji Tygodnia Bibliotek, V sympozjum „Ludzie książki Pomorza Zachodniego ” i innych.

Cecylia Judek przedstawiła ponadto planowane ogólnopolskie obchody Jubileuszu, w tym Kongres IFLA w sierpniu 2017 r. Uczestnicząca w uroczystości Anna Mieczkowska, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przekazała na ręce przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP okolicznościowy medal Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, zapewniając o wysokiej ocenie pracy bibliotekarzy, którym przyszło pracować w dobie nieustannych zmian i wprowadzania nowych technologii informatycznych do pracy bibliotecznej.

Dr Agnieszka Borysowska z Koła SBP nr 1 przedstawiła przygotowywaną publikację „Zachodniopomorskie SBP w perspektywy dziesięcioleci. 1946 – 2016”. Zostanie ona wydana jeszcze przed Kongresem Bibliotek Pomorza Zachodniego i zawierać będzie opis działalności wszystkich ogniw okręgowej struktury Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ujęciu historycznym. W spotkaniu wziął udział także m.in. honorowy członek SBP (a także honorowy przewodniczący Zarządu Okręgu SBP w Szczecinie) Stanisław Krzywicki, kierujący okręgową strukturą SBP w latach 1974-2005. Złożył on bibliotekarzom – przedstawicielom zawodu zaufania publicznego, jak podkreślił w swej wypowiedzi – życzenia dalszej wytrwałej pracy dla upowszechniania książek, które zawsze będą - jak mówił - poszukiwane przez myślącą i refleksyjną część społeczeństwa.

Dr Władysław Michnal, kierujący sekcją seniorów przy Kole SBP nr 1 przedstawił syntetyczne omówienie zmian, które dokonały się w bibliotekarstwie publicznym od 1946 roku. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy bibliotek publicznych, akademickich, seniorzy, a także zaproszeni goście.


Ekslibris