Jubileusz 100-lecia SBP oraz 70-lecia Okręgu Podkarpackiego - relacja

Data dodania: 31.05.2017

Jubileusz 100-lecia SBP oraz 70-lecia Okręgu Podkarpackiego - relacja

27 maja 2017 r. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbył się Jubileusz 100-lecia działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 70-lecia działalności SBP Okręgu Podkarpackiego. Organizatorem spotkania był Zarząd Okręgu SBP w Rzeszowie we współpracy z Zarządem Oddziału w Rzeszowie oraz Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. W uroczystości uczestniczyli, m.in.: Pan Waldemar Szumny – przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Pani Małgorzata Kopf – reprezentująca Urząd Miasta Rzeszowa.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego – Pan Władysław Ortyl oraz Prezydent Miasta Rzeszowa – Pan Tadeusz Ferenc, a patronat medialny sprawowały: Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny24, Polskie Radio Rzeszów i TVP3 Rzeszów.

Uczestników spotkania przywitała Małgorzata Sierżęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie. Podkreśliła ona, że rok 2017 jest rokiem szczególnym dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, jednej z największych i najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce. Najważniejsze przedsięwzięcia realizowane wspólnie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawiła Pani Barbara Chmura, dyrektor WiMBP w Rzeszowie. Realizacja zadań jest możliwa dzięki dobrze układającej się współpracy.

Historię i działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich omówił Pan Andrzej Dominik Jagodziński, członek Zarządu Głównego SBP. Przypomniał, że w roku 2017 polscy bibliotekarze mają wyjątkową okazję uczestniczenia, w organizowanym we Wrocławiu Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA.

W imieniu zaproszonych gości wystąpił Pan Waldemar Szumny, który odczytał list Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do uczestników wydarzenia. Gratulacje i podziękowania zawierał także list Pani Elżbiety Stefańczyk, przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Podczas spotkania wręczone zostały medale, odznaczenia i wyróżnienia przyznane bibliotekarzom podkarpackim za zasługi dla rozwoju bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia. Medal „W Dowód Uznania” otrzymali: Teresa Borowiec, Elżbieta Jagodzińska, Maria Jamróg, Bożena Janda, Mariola Kaczor, Małgorzata Kowal, Katarzyna Pelc-Antonik, Agata Pilawa, Henryk Prochowski, Elżbieta Tkacz, Alicja Warzybok, Genowefa Winiarska, Bogumiła Wojtaszek i Genowefa Wójcik. Honorową Odznakę SBP odebrały: Renata Dziepak, Ewa Jankisz, Elżbieta Kocurek, Renata Wajda, a listy gratulacyjne: Tamara Bartman, Danuta Drapała, Wiesława Gierlak, Anna Hreczka, Agnieszka Jaskuła, Elżbieta Puk, Władysława Sworst, Zofia Szaro, Elżbieta Wawrzyniec i Irena Zając. Medale, odznaczenia i wyróżnienia wręczyli członkowie Zarządu Głównego SBP – Andrzej Dominik Jagodziński i Michał Rogoż.

Zarząd Okręgu ufundował dyplom dla Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2016 – Pani Urszuli Kopeć-Zaborniak, dyrektor MBP w Cieszanowie, laureatki ogólnopolskiego konkursu SBP na Bibliotekarza Roku 2016. Dyplom wręczyła Barbara Chmura, dyrektor WiMBP w Rzeszowie. W imieniu odznaczonych podziękowała Pani Elżbieta Kocurek, przewodnicząca Koła SBP w Czudcu.

W drugiej części spotkania wykład pt. „Bibliotekarz – nowe wyzwania, nowe perspektywy” wygłosił Pan dr hab. Michał Rogoż, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Wykład dotyczył kierunków dalszego rozwoju zawodu bibliotekarza oraz roli i miejsca nowoczesnej biblioteki w czasach dominacji mediów społecznościowych. Historię 70-letniej przeszłości Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Polsce południowowschodniej przypomniał Pan dr Andrzej Jagusztyn, Członek Honorowy SBP. W swoim referacie nawiązał do początków działalności organizacji w Rzeszowie oraz wkładu kolejnych przewodniczących w jej rozwój.

Oprawę artystyczną sobotniej uroczystości przygotował dla członków Stowarzyszenia pro bono zespół kameralny z Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie w składzie: Joanna Martowicz-Sienko, Marta Grzybek i Aleksandra Kowalska pod kierunkiem Pani Adrianny Sawy, kierownika Sekcji Instrumentów Smyczkowych ZSM. Występ młodych artystek nagrodzony gromkimi brawami dostarczył wszystkim uczestnikom wielu emocji.

Dla upamiętnienia tej ważnej dla polskiego bibliotekarstwa rocznicy WiMBP w Rzeszowie przygotowała wystawę pt. „100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 70-lecie Okręgu Podkarpackiego SBP”. Wystawę można zwiedzać od 22 maja do 4 lipca 2017 r. w holu głównym WiMBP przy ul. Sokoła 13, w godzianach otwarcia biblioteki.

Organizatorzy spotkania składają serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia i pracownikom Biblioteki zaangażowanym w organizację obchodów Jubileuszu 100-lecia SBP i 70-lecia SBP Okręgu Podkarpackiego.

nad. Małgorzata Sierżęga, Przewodnicząca ZO SBP w Rzeszowie


Ekslibris