O historii SBP na stronie Okręgu Zachodniopomorskiego

Data dodania: 05.07.2017

O historii SBP na stronie Okręgu Zachodniopomorskiego

Za początek funkcjonowania SBP uznaje się dzień 2.07.1917 r., kiedy to z inicjatywy utworzonej w 1915 r. Komisji Historii Książnic i Wiedzy Bibliotecznej Towarzystwa Miłośników Historii został powołany i zarejestrowany w Warszawie Związek Bibliotekarzy Polskich. Pierwszym przewodniczącym związku został Ignacy Tadeusz Baranowski, dyrektor Biblioteki Ordynacji Krasińskich. Organizacja ta postawiła sobie za cel zjednoczenie prac bibliotekoznawczych i bibliograficznych, pogłębianie wiedzy zawodowej, ochronę warunków pracy oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem polskich bibliotek i archiwów. 28.02.1946 r. nastąpiło przemianowanie z dotychczasowej nazwy na Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Czytaj całość... 


Ekslibris