Jubileuszowa konferencja „Bibliotekarz wczoraj i dziś” - relacja

Data dodania: 25.09.2017

Jubileuszowa konferencja „Bibliotekarz wczoraj i dziś” - relacja

Okrągłe 100 urodziny obchodzi w tym roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji w całej Polsce w Oddziałach SBP organizowane są uroczystości i spotkania bibliotekarzy i sympatyków bibliotek. W Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/ s w Podgórzu 20.09.2017r. również nie zabrakło wydarzenia jubileuszowego, tym bardziej, że dyrektor biblioteki Pani Wiesława Kłosińska od 2005 r. pełni funkcję przewodniczącej SBP Oddziału w Łomży. Konferencja ,,Bibliotekarz wczoraj i dziś” została zorganizowana pod patronatem Zarządu Głównego SBP oraz pod patronatem medialnym Polskiego Radio Białystok. Do grona współorganizatorów dołączyli się: Urząd Gminy Łomża, Wojewoda Podlaski, Urząd Miasta w Łomży, Starostwo Powiatowe w Łomży, Urząd Miasta Kolno, Starostwo Powiatowe Kolno.

Konferencja skupiła wokół siebie bibliotekarzy z powiatu łomżyńskiego, kolneńskiego i grajewskiego, nie mogło również zabraknąć emerytowanych bibliotekarzy, którzy z sentymentem wspominali swoją pracę. Stowarzyszenie, choć stuletnie w ogóle nie poddaje się presji czasu, wręcz przeciwnie, wspomaga pracę i rozwój zawodowy bibliotekarzy w zmieniającym się świecie, w świecie, który każdego dnia oferuje nam innowacje. W konferencji uczestniczyła Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Elżbieta Stefańczyk oraz Marian Filipkowski, Honorowy Członek SBP.

Jubileusz był wspaniałą okazją do wspomnień, Prelegenci przedstawili historię Stowarzyszenia oraz bibliotek w Polsce, Marian Filipkowski, który niemal 50 lat pracował jako bibliotekarz przypomniał jak wyglądały początki SBP w naszym regionie, wspominał swoją pracę i jej warunki, które odbiegają nieco od tych dzisiejszych, choć poprawa warunków wielu placówek to zasługa programów, konkursów grantowych i lepszej współpracy z samorządami, a przede wszystkim dzięki pracowitościi zaangażowaniu większości bibliotekarzy o czym mówiła Pani Elżbieta Stefańczyk - Przewodnicząca SBP. Przewodnicząca w swojej prezentacji mówiła o przebiegu odbywającego się w sierpniu we Wrocławiu Kongresie IFLA, udziału polskich bibliotekarzy oraz o przyszłości bibliotek w Polsce. Jak współpracować z różnymi instytucjami kultury opowiedziała Pani Renata Dąbrowska- pracownik Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin a historię bibliotek i osoby emerytowanych bibliotekarzy przybliżyła uczestnikom konferencji Pani Teresa Fromelc-Pawelczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży.

Nie zabrakło wspomnień, starych fotografii ani jak przystało na jubileusz- życzeń dla bibliotekarzy. Wspaniali bibliotekarze to wspaniałe biblioteki a one są wizytówką gminy, miasta i powiatu, owocna współpraca i pomoc, za którą dziękowała Pani dyrektor Wiesława Kłosińska, Panu Wójtowi, Pani Sekretarz a także Pani Poseł Bernadecie Krynickiej powinna być powodem do dumy. Działając razem promujemy dziedzictwo kulturowe Naszej Małej Ojczyzny. Dzięki działalności bibliotek docenionych przez Instytut Książki i Rzeczpospolitą w Rankingu Bibliotek promuje się również samorządy.

O działalności podgórskiej biblioteki świadczą wysokie lokaty w tym zestawieniu, dzięki któremu różne instytucje chcą z nią współpracować, angażować we wspólne projekty.Konferencji towarzyszyławystawa prezentująca różnorodne sposoby pracy z literaturą pod tytułem „Pola widzenia książki” udostępniona z Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej w Katowicach. „Pola widzenia książki” to cykl działań animujących czytelnictwo. Wystawa mobilna powstała w ramach realizacji projektu, który zakłada realizację cyklu warsztatów, akcji miejskich i wycieczek, których osią jest literatura. Działania bazują na interpretacji tekstów literackich przy użyciu różnorodnych narzędzi, bazujących m.in. na powiązaniu literatury ze sztuką wizualną, muzyką, historią czy architekturą. Instytucja ta wybrała bibliotekę w Podgórzu jako partnera ze względu na zajmowane wysokie miejsca w Rankingu Bibliotek.

nad. Ewelina Góralczyk 


Ekslibris