Konferencja Jubileuszowa Aktywni i Kreatywni

Data dodania: 13.10.2017

Konferencja Jubileuszowa Aktywni i Kreatywni

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie, włączając się w ogólnopolskie obchody 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, zorganizował, 5 października 2017 r., Konferencję Jubileuszową ph. Aktywni i Kreatywni, w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Patronat honorowy nad Konferencją Jubileuszową objęli:

   
Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego 
dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin 
Elżbieta Stefańczyk – Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

 

Konferencję prowadzili Anastazja Śniechowska-Karpińska (BG Uniwersytetu Medycznego w Lublinie) i Paweł Kordybacha (WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie)

 

Joanna Chapska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP w Lublinie powitała gości i uroczyście otworzyła Konferencję oraz przedstawiła krótki rys historyczny SBP na Lubelszczyźnie

 

Zarząd Okręgu SBP w Lublinie wystąpił o odznaczenia dla najaktywniejszych członków SBP do Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin i Zarządu Głównego SBP w Warszawie

 

Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego został wyróżniony dr Marian Butkiewicz, medal wręczyła Anna Augustyniak - Sekretarz Województwa Lubelskiego

 

Nagrody i wyróżnienia wręczyła Anna Augustyniak - Sekretarz Województwa Lubelskiego

 

Odznaczenia i nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Pawła Kordybachę (WBP im. H. Łopacińskiego, skarbnika Zarządu Okręgu) Nagrodą Okolicznościową

 

Zarząd Województwa Lubelskiego wyróżnił Dyplomem Uznania Zarząd Okręgu SBP w Lublinie

 

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk nagrodził aktywnych bibliotekarzy działających w Stowarzyszeniu. Medale i wyróżnienia wręczył Krzysztof Komorski – zastępca Prezydenta Miasta Lublin 

 

Odznaczenia i nagrody Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka

 

Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk przyznał Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Lublinie

 

Z okazji Jubileuszu Zarząd Główny SBP przyznał odznaczenia i dyplomy, które wręczyła Elżbieta Stefańczyk -  Przewodnicząca ZG SBP 

 

Odznaczenia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

Wręczenie medali okolicznościowych z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”  przez Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora WBP im. H. Łopacińskiego 

Medale okolicznościowe z okazji „110-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego” 

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania złożył dr Marian Butkiewicz

Gratulujemy odznaczeń i wyróżnień naszym Koleżankom i Kolegom!

   

Podziękowania dla Elżbiety Stefańczyk

 

Tadeusza Sławeckiego

 

Anny Augustyniak

 

….Haliny Drozd - Dyrektor Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

 

 …Anny Pajdosz – Zastępcy Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin

 

Pamiątkowa fotografia wszystkich uczestników Konferencji Jubileuszowej „Aktywni i Kreatywni”

 

Jubileuszowy tort i lampka szampana od odznaczonych

 

W drugiej części Konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów
Strategia SBP w działalności Stowarzyszenia w latach 2013-2017 – Barbary Budzyńskiej - sekretarza ZG SBP 

 

Międzyorganizacyjny transfer wiedzy na przykładzie relacji SBP-Biblioteka – dr Marzeny Cichorzewskiej  -   Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej

 

Społeczne efekty czytelnictwa – jak SBP i inne organizacje pozarządowe mogą pomagać w budowaniu wspólnot – Jacka Królikowskiego z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

 

  

Dyplom Uznania od  Sławomira Sosnowskiego Marszałka Województwa Lubelskiego

 

Medal 700 -lecia Miasta Lublin od dra Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin

 

Konferencji towarzyszyła wystawa Lubelskie Szczególne Bibliotekarskie Pamiątki – przygotowana przez Małgorzatę Pieczykolan

Konferencja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 
Sponsorem była Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” w Radzyniu Podlaskim
Fotografie Marta Tomasik, oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

 


Ekslibris