Jubileusz 100-lecia SBP - podziękowanie

Data dodania: 25.10.2017

Jubileusz 100-lecia SBP - podziękowanie

Szanowni Państwo

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili nasz dostojny Jubileusz 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Cieszę się, że mogliśmy go wspólnie przeżywać, wspominając dorobek SBP na przestrzeni wieku działania, przywołując pamięć o ludziach, którzy budowali polskie bibliotekarstwo i dbali o jego należyte miejsce w rozwoju kultury i edukacji.  Jestem wdzięczna przedstawicielom Kancelarii Prezydenta RP oraz administracji państwowej za listy okolicznościowe, które do nas wpłynęły od Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu. Słowa szczególnej wdzięczności kieruję do Pana wicepremiera, prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osobisty udział w Jubileuszu, skierowane słowo do uczestników i wręczenie odznaczeń najbardziej zasłużonym bibliotekarzom.

Jestem wdzięczna  za świadectwo pamięci i słowa uznania Pana Ministra o naszym Stowarzyszeniu oraz  za uhonorowanie SBP Złotym Medalem Zasłużony Kulturze  Gloria Artis. 

Członkom SBP, którzy tak licznie przybyli na Jubileusz dziękuję raz jeszcze za wspólny wysiłek i mam nadzieję, że przez kolejne lata będziecie z takim zaangażowaniem, jak dotychczas służyć czytelnikom i pomnażać dorobek Stowarzyszenia.

Elżbieta Stefańczyk 

 


Ekslibris