Wikiprojekt Biblioteka: „100 haseł na 100-lecie SBP”, luty 2017

Wikiprojekt Biblioteka powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu Mazowieckiego oraz Zarządu Oddziału Warszawskiego SBP w celu uczczenia obchodzonego w roku 2017 jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

 


Ekslibris