Komitet Honorowy

  • prof. dr hab. Piotr Gliński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Jarosław Gowin -  Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej
  • prof. dr hab. Dariusz Kuźmina - Prodziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, Przewodniczący Rady Programowej Wydawnictwa SBP
  • prof. dr hab. Elżbieta Barbara Zybert - Kierownik Katedry Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
  • dr Tomasz Makowski - Dyrektor Biblioteki Narodowej, Przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
  • prof. dr hab. Jan Malicki - Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach
  • dr Stanisław Czajka - Honorowy Przewodniczący SBP
  • Bolesław Howorka - Członek Honorowy SBP
  • Janina Jagielska - Członek Honorowy SBP

Ekslibris