O Jubileuszu

Dla upamiętnienia 100. rocznicy powstania Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Główny SBP podjął szereg inicjatyw, które pozwolą przybliżyć społeczeństwu historię jednej z najstarszych organizacji zawodowych w Polsce, jej dorobek intelektualny oraz wkład w rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej.

Hasło Jubileuszu brzmi: SBP – Wiedza i Doświadczenie, Tradycja i Nowoczesność. Nawiązuje ono do cech charakteryzujących Stowarzyszenie na przestrzeni wieku działalności: promowanie książki i czytelnictwa, zaangażowanie w ratowanie i ochronę zasobów bibliotecznych, umacnianie wizerunku zawodu bibliotekarza, stosowanie nowoczesnych form obsługi użytkowników, edukacja kadr bibliotecznych, aktywność w zakresie regulacji prawnych.

Powołany został Komitet Honorowy i Komitet Organizacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich środowisk współpracujących ze Stowarzyszeniem. Patronat Honorowy objął Prezydent RP. Partnerami obchodów są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut Książki, Biblioteka Narodowa.

Zarząd Główny SBP zwrócił się do struktur terenowych o przygotowanie programów obchodów jubileuszowych w okręgach, oddziałach i kołach Stowarzyszenia, we współpracy z bibliotekami, uczelniami, samorządami. Obejmują one konferencje, sympozja, publikacje okolicznościowe, wystawy, spotkania połączone z uhonorowaniem najbardziej zasłużonych członków SBP odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi.  Opracowane zostały ponadto projekty identyfikacji wizualnej Jubileuszu: logo, plakat, ekslibris. W przygotowaniu jest film dokumentalny o SBP i monografia, trwają prace nad „Kroniką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”. W czasopismach branżowych „Poradnik Bibliotekarza” i „Bibliotekarz” ukazują się lub ukażą  artykuły okolicznościowe oraz prezentowane są sylwetki wszystkich przewodniczących SBP.

Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się 20 października 2017 r. w Warszawie, w siedzibie Biblioteki Narodowej. W okolicznościowych prezentacjach i filmie dokumentalnym, zrealizowanym dzięki wsparciu MKiDN, we współpracy z Instytutem Książki, przedstawiony zostanie dorobek Stowarzyszenia oraz kierunki jego rozwoju na najbliższe lata.  Spotkanie uświetni koncert w wykonaniu zespołu muzyki klasycznej.

O wszystkich wydarzeniach będziemy na bieżąco informować na stronie Jubileuszu.  Są tam też dostępne „do pobrania” plakaty jubileuszowe, projekty ekslibrisu  i inne materiały upamiętniające 100 lat SBP.  Stronę internetową udostępniamy dla informowania o imprezach zorganizowanych w całym kraju przez tych, którzy zechcą przyłączyć się do obchodów jubileuszowych. Będziemy na bieżąco informować o wszystkich zgłoszonych działaniach.


Zgłoś swoją imprezę!

Obsługą organizacyjną zajmują się pracownicy Biura Zarządu Głównego SBP, we współpracy z wytypowanymi osobami ze struktur terenowych, bibliotek, uczelni itp. odpowiedzialnymi  za realizację obchodów w środowiskach lokalnych.
 

Kontakt:
Biuro ZG SBP
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
e-mail: biuro@sbp.pl
tel. 22 825-83-74

Redakcja portalu sbp.pl
e-mail: redakcja.portal@sbp.pl
tel. 22 608-28-25; 22 608-28-27

Ekslibris