„650 lat w służbie książki” wystartowało

Data dodania: 16.12.2013

„650 lat w służbie książki” wystartowało

Warszawski Klub Księgarza był 12 grudnia 2013 r. miejscem uroczystej inauguracji Jubileuszowego Roku „650 lat w służbie książki”. Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek.

Uroczystość odbyła się z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego i dyrektor Biura Kultury i Dziedzictwa w Kancelarii Prezydenta RP Agnieszki Celedy-Honkisz. Licznie zgromadzonych gości oficjalnych i przedstawicieli środowisk ludzi książki powitała Elżbieta Stefańczyk, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, kierującego pracami Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu. Przedstawiając ideę obchodów i zachęcając wszystkich do współudziału, poinformowała oficjalnie o uruchomieniu strony internetowej na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, pod adresem www.sbp.pl/650

Następnie minister Bogdan Zdrojewski przedstawił założenia Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020. 15 szczegółowych projektów składających się na Program ma osiągnąć wartość miliarda złotych, w tym ze strony MKiDN - 661 mln.

Ważna informacja dla środowiska ludzi książki to ta, że suma na zakupy nowości dla bibliotek ma sięgnąć 35 mln złotych rocznie. Biblioteki mogą też liczyć na poprawę infrastruktury oraz szkolenia w zakresie technologii komunikacyjnych i związanych z dostępnością do książki. Minister zapowiedział też starania w Unii Europejskiej o najniższy możliwy VAT na e-booki i czasopisma.

Wprawdzie spadek czytelnictwa zatrzymał się ostatnio – na niskim poziomie – ale czas odwrócić tę tendencję. Oby rok 2014, świętowany przez Państwa w tak szczególny sposób, był pierwszym rokiem, w który wskaźniki czytelnictwa w naszym kraju się poprawią - powiedział minister.

Zasłużeni w służbie książki pracownicy uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Otrzymali je:

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Barbara Kaczarowska

Srebrne Krzyże Zasługi

 • Anna Fijewska-Makowska
 • Wojciech Łysek
 • Jan Wojciech Orżewski
 • Jolanta Strzałkowska
 • Teresa Woźniak

Na wniosek wydawnictwa Bellona „za wybitne zasługi dla kultury polskiej” odznaczeni zostali:

 • Złotym Krzyżem Zasługi - Aleksander Rawski
 • Brązowym Krzyżem Zasługi - Jarosław Wojtczak

Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali:

 • Katarzyna Balicka-Więckowska – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
 • Piotr Dobrołęcki – Polska Izba Książki
 • Grażyna Jarzyna – Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych
 • Barbara Jóźwiak – Polska Izba Książki
 • Jan Kasprzyk – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy
 • Bożenna Król – Izba Księgarstwa Polskiego
 • Maria Kuisz – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 • Katarzyna Kurosad – Izba Księgarstwa Polskiego
 • Ryszard Maćkowiak – Polska Izba Druku
 • Jerzy Mechliński – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy
 • Jerzy Okuniewski – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
 • Włodzimierz Skleniarz – Polska Izba Druku
 • ks. Roman Szpakowski – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich
 • Krzysztof Zglecki – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 • Jadwiga Zielińska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę otrzymał ks. Leszek Skorupa – Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

Odznaki honorowe Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymali z rąk ministra kultury i dziedzictwa narodowego:

 • Edward Dreszer – Polska Izba Druku
 • Anna Grzecznowska – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
 • prof. Dariusz Kuźmina – Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
 • Grażyna Szarszewska – Polska Izba Książki
 • Romuald Szumiłło – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
 • Bożena Wójcik – Zrzeszenie Handlu i Usług.

Drugą część spotkania wypełnił wykład wybitnego typografa i artysty książki Andrzeja Tomaszewskiego, zatytułowany „Dobra treść w pięknej formie”, ilustrowany elektronicznym pokazem i okraszony dowcipnymi komentarzami, na koniec zaś historyk książki dr Andrzej Skrzypczak równie ż w konwencji uczonej zabawy opowiedział o genezie święta księgarza, przypadającego na 13 grudnia. To właśnie w przeddzień tego święta odbywało się spotkanie inauguracyjne Roku Jubileuszowego „650 lat w służbie Książki”.

nad. Irena Jankowska

Przejdź do serwisu obchodów Jubileuszu 650 lat w służbie książki