Zakończenie Roku Jubileuszowego

Data dodania: 15.12.2014

Zakończenie Roku Jubileuszowego

Zakończenie Roku Jubileuszowego

12 grudnia 2014 r., dokładnie w rok po uroczystej inauguracji, w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się ceremonia zakończenia obchodów Roku Jubileuszowego „650 lat w służbie książki”. Uczestnicy spotkania szczelnie wypełnili sale Klubu. Była okazja do dokonania podsumowań, oceny wykonanej pracy i dzielenia się wspomnieniami z przeszło roku wspólnych działań.

Prowadzący spotkanie Piotr Dobrołęcki powitał gości: Agnieszkę Grzeszczuk, reprezentującą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Włodzimierza Paszyńskiego, wiceprezydenta Warszawy, Marka Wawrzkiewicza, prezesa Związku Literatów Polskich, Andrzeja Foglera, przewodniczącego Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Marię Kulik, przewodniczącą Polskiej Sekcji IBBY, Romana Nowoszewskiego, wiceprezesa Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Jacka Kuśmierczyka, kanclerza Bractwa Kawalerów Gutenberga oraz prof. Stefana Jakucewicza, Politechnika Warszawska. Powitani zostali także prezesi organizacji stanowiących Komitet Organizacyjny: Elżbieta Stefańczyk ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Rafał Skąpski z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, ks. Leszek Skorupa, wiceprezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Waldemar Janaszkiewicz ze Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Jerzy Mechliński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, Henryk Tokarz z Izby Księgarstwa Polskiego, Włodzimierz Albin z Polskiej Izby Książki i Edward Dreszer z Polskiej Izby Druku. Następnie zebrani uczcili chwilą ciszy zmarłych w ciągu tego roku zasłużonych nestorów zawodu księgarzy i wydawców – Tadeusza Husaka i Filipa Trzaski.

W imieniu organizatorów głos zabrała przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu Elżbieta Stefańczyk, dokonując sumarycznego podsumowania obchodów. Następnie wydarzenia Roku Jubileuszowego przedstawiła Irena Janowska-Woźniak (jej wystąpienie poniżej), po czym Andrzej Tomaszewski podzielił się z zebranymi ilustrowanym wyświetlanymi fotografiami wspomnieniem o nestorze wydawców Filipie Trzasce. Dr Andrzej Skrzypczak opowiedział o jubileuszu 65-lecia warszawskiej szkoły księgarskiej, święconym również 12 grudnia br., przedstawiając pokrótce historię szkoły i jej dokonania w ciągu tych lat. 

Przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonała wręczenia odznaczeń dla drukarzy, wydawców i księgarzy. Honorowe Odznaki Zasłużonych dla Kultury Polskiej otrzymali: Włodzimierz Albin, Elżbieta Królak – dyrektor warszawskiej szkoły księgarskiej, Jerzy Mechliński, ks. Leszek Skorupa i Henryk Tokarz. Specjalną nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt działalności uhonorowany został Krzysztof Bogumił Kaleta. 

Złote Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Księgarzy Polskich otrzymali z rąk prezesa SKP Edward Dreszer, Grzegorz Majerowicz i Jacek Kuśmierczyk. 

Na zakończenie zebrani wysłuchali koncertu muzycznego w wykonaniu Jolanty Mórawskiej i Grzegorza Kwiatkowskiego. 

Przejdź do serwisu obchodów Jubileuszu 650 lat w służbie książki