Informacja o Jubileuszu 650 lat w służbie książki na Targach Książki w Krakowie

Data dodania: 28.10.2013

Podczas 17. Targów Książki w Krakowie odbyła się dn. 25.10.2013 r. konferencja prasowa, podczas której po raz pierwszy publicznie podana została informacja o jubileuszowym Roku Czytelnika i programie „650 lat w służbie książki”. Goście konferencji otrzymali przygotowane uprzednio materiały prasowe, w tym pięknie wydany folder projektu Andrzeja Tomaszewskiego (również autora logo Roku Jubileuszowego, jak też przygotowywanego specjalnego kalendarza planszowego na rok 2014), z tekstami Ireny Janowskiej-Woźniak i Bogdana Klukowskiego. Spotkanie prowadzili Irena Janowska-Woźniak i Krzysztof Kaleta. W konferencji wzięli udział szefowie i przedstawiciele organizacji i instytucji skupionych w Komitecie Organizacyjnym:

  • ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – p. Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, wiceprezes, 
  • z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Irena Janowska-Woźniak, z upoważnienia prezesa, p. Rafała  Skąpskiego, 
  • ze Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych – p. Dorota Ślachciak, członek Zarządu, skarbnik SWSW,
  • ze Stowarzyszenia Wydawców Katolickich – ks. Roman Szpakowski, prezes,
  • ze Stowarzyszenia Księgarzy Polskich – Waldemar Janaszkiewicz, prezes,
  • z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy – p. Jerzy Mechliński, prezes,
  • z Izby Księgarstwa Polskiego – p. Henryk Tokarz, prezes,
  • z Polskiej Izby Książki – p. Grażyna Szarszewska, dyr. Generalna,
  • z Polskiej Izby Druku – p. Edward Dreszer, prezes. 

Przedstawiona została historia rodzenia się projektu obchodów Roku Jubileuszowego, odzew, jaki pomysł zdobyły w środowisku wydawców, księgarzy i bibliotekarzy, ukonstytuowanie się Komitetu Organizacyjnego oraz przyjęty program działania. Następnie przedstawiciele organizacji skupionych w Komitecie omawiali działania, jakie już podjęli i będą przeprowadzać w ciągu całego roku 2014 w swoich środowiskach. 

Już przed konferencją, jak i po jej zakończeniu członkowie Komitetu Organizacyjnego spotkali się z zainteresowaniem ideą obchodów Roku Jubileuszowego, odebrali też deklaracje uczestnictwa w pracach Komitetu od kilku organizacji i stowarzyszeń. 

Przejdź do serwisu obchodów Jubileuszu 650 lat w służbie książki