Komitet Organizacyjny
Roku Jubileuszowego

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

ul. Konopczyńskiego 5/7
00-335 Warszawa
tel. 22 825 83 74, fax 22 825 53 49
e-mail: biuro@sbp.pl

koordynator projektu: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska
e-mail: j.pasztaleniec-jarzynska@sbp.pl

 

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

ul. Świętokrzyska 30, lok. 156 (V klatka)
00-116 Warszawa, 
tel. 22 407 77 30, tel./fax 22 850 34 76
e-mail: ptwk@wp.pl

koordynator projektu: Irena Janowska-Woźniak
e-mail: irenajanowska@poczta.onet.pl

 

Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych

ul. Witosa 45
61-693 Poznań
tel./fax 61 848 78 08
e-mail: swsw@uksw.edu.pl

koordynator projektu: Dorota Ślachciak
e-mail: dorotas@utp.edu.pl

 

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich

Adres korespondencyjny:
ul. Kawęczyńska 53
03-775 Warszawa
tel. kom. 501 027 218, fax 22 300 17 27
e-mail: swk@swk.pl

koordynator projektu: ks. Roman Szpakowski sdb

 

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich

ul. Mazowiecka 6/8 pok. 414
00-048 Warszawa
tel./fax 22 827 93 81
e-mail: skp@ksiegarze.org.pl 

koordynator projektu: dr Andrzej Skrzypczak

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Księgarzy

ul. Kościuszki 2
73-150 Łobez
tel./fax 91 3974362
e-mail: osk_lobez@interia.pl

koordynator projektu: Jerzy Mechliński

 

Polska Izba Książki

ul. Oleandrów 8 
00-629 Warszawa 
tel. 22 875 94 96, 502 125 061
e-mail: biuro@pik.org.pl

koordynator projektu: Agata Skaruz

 

Izba Księgarstwa Polskiego

ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel. 22 203 63 00
e-mail: ikp@ikp.org.pl 

koordynator projektu: Katarzyna Kwolek

 

Polska Izba Druku

ul. Kierbedzia 4
00-728 Warszawa 
skr. poczt. 3
tel. 22 295 03 95, 22 295 03 96
e-mail: izbadruku@izbadruku.org.pl

koordynator projektu: Ryszard Czekała

 

Obsługą organizacyjną obchodów Roku Jubileuszowego zajmuje się

Biuro Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Kontakt: 
Biuro ZG SBP
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
e-mail: biuro@sbp.pl
tel. 22 825 83 74

Redakcja portalu sbp.pl
e-mail: redakcja.portal@sbp.pl
tel. 22 608 28 25; 22 608 28 27