Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zaprasza na wizytę studyjną nt: Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach zaprasza na wizytę studyjną nt: "Ludzie tworzą miejsca, miejsce tworzy ludzi.", która odbędzie się w filii GBP Nowa Wieś, ulica Dworska 7, 26 listopada 2014r. w godzinach od 9.00 do 16.00. więcej
Wyniki III naboru do programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”Rada Programowa programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”, realizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zapoznała się z wnioskami bibliotek o dotację na zorganizowanie wizyty studyjnej, nadesłanymi w III turze naboru, do 3 października 2014 r. Spośród 26 ofert Rada wybrała 11, które uzyskały najwyższe oceny. więcej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Pomysł goni pomysł- działania niewielkiej biblioteki inspiracją dla innych" więcej
„Biblioteki po naszemu: lokal – wnętrze - działalność”Wizyta za jeden uśmiech w starosądeckiej bibliotece. więcej
Historia lokalna - zaproszenie na wizytęGminna Biblioteka Publiczna w Rytwianach zaprasza na wizytę studyjną pt. „ Historia lokalna- ocalamy od zapomnienia”. Wizyta realizowana będzie w ramach programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź ,zobacz , działaj”. Planowany termin wizyty to 24 Października 2014 roku. więcej

O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin