Ekspres ZG SBP w nowej formie

Informujemy, że począwszy od stycznia 2011 roku dotychczasowy miesięcznik elektroniczny "Ekspres ZG SBP", dokumentujący bieżącą działalność Stowarzyszenia zmienia swoją formę na newsletter. Będzie on wysyłany raz w miesiącu przez Redakcję portalu sbp.pl Zapraszam do lektury. więcej

Nowy portal SBP - www.sbp.pl

Dnia 20 grudnia 2010 roku swój wirtualny byt zaczął nowy ogólnopolski portal bibliotekarzy, który powstał z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jest on dostępny pod adresem www.sbp.pl więcej

Posiedzenie Zarządu Głównego SBP - 9-10.12.2010 r.

W dniach 9-10 grudnia 2010 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego poprzedzone zebraniem Prezydium, na którym omawiano dokumenty przedstawiane na Zarządzie. Oba spotkania prowadziła przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk. W pierwszym dniu spotkania oprócz członków Zarządu uczestniczyli: Stanisław Czajka - honorowy przewodniczący SPB, Elżbieta Zaborowska - przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej, Anna Grzecznowska - dyrektor Biura ZG SBP, Elżbieta Górska - koordynator realizacji grantu dotyczącego wzmocnienia potencjału SBP, Janusz Nowicki - dyrektor Wydawnictwa SBP. Po otwarciu posiedzenia przez E. Stefańczyk i przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia ZG, przewodnicząca SBP omówiła działania realizowane przez Zarząd w II połowie 2010 roku. więcej

Hasło Tygodnia Bibliotek 2011

Zarząd Główny SBP ogłasza hasło przyszłorocznego Tygodnia Bibliotek: Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę. więcej

Nowy dyrektor Wydawnictwa SBP

Od stycznia 2011 roku Wydawnictwem SBP kieruje Dariusz Kozłowski więcej

List otwarty w sprawie okresu przejściowego, uchylającego 5% Vat na książki i czasopisma specjalistyczne

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym środowisk branżowych związanych z książką skierowanym do Michała Boniego - Ministra w Kancelarii Premiera, i Macieja Grabowskiego - Wiceministra Finansów. więcej

Inauguracja obywatelskiego projektu "Republika książki"

Dnia 8 grudnia 2010 roku odbył się kongres „Czytanie włącza”, który inaugurował obywatelski projekt „Republika Książki”. Jego celem jest działanie na rzecz czytelnictwa i bibliotek. Zaangażowane w niego są różne organizacje pozarządowe, w tym Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych oraz osoby związane z książką. więcej

Wyniki II edycji Akademii Orange

Zostały ogłoszone wyniki II edycji Akademii Orange. Wśród nagrodzonych projektów jest Spacerownik po Europie, w którym SBP jest partnerem jego realizatora Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy. więcej

Realizacja "Strategii SBP na lata 2010-2021"

Spotkanie zespołu ds. ustawy o bibliotekach

W dniach 13-14 grudnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. ustawy o bibliotekach więcej

Spotkanie zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych

W dniach 2-3 grudnia odbyło się kolejne spotkanie zespołu ds. opracowania wskaźników funkcjonalności bibliotek publicznych, którego pracami kieruje Lidia Derfert-Wolf (UTP Bydgoszcz). Tym razem członkowie zespołu byli gośćmi Książnicy Kopernikańskiej i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu więcej

Wydawnictwo SBP

Dzieje książki w Polsce 1944-1989. Wybór źródeł

Praca zawiera unikatową próbę zebrania, opracowania i skomentowania najważniejszych dokumentów, które pokazują przede wszystkim różnorodność uwikłań (głównie, choć nie tylko, politycznych), jakim poddana była książka w Polsce po II wojnie światowej. więcej

Zagadnienia wydawnicze i księgarskie. Skrypt

Autor był wieloletnim pracownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa BN oraz profesorem na Wydziale Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie prowadził zajęcia ze studentami tego Wydziału. Prezentowana publikacja zawiera podstawowe wiadomości dotyczące spraw wydawniczych, ujęte w przystępny sposób. Książka przydatna nie tylko dla studentów, ale i bibliotekarzy z wielu bibliotek, które coraz częściej zaczynają prowadzić działalność wydawniczą. więcej
 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl