Stanowisko ZG SBP w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Na nadzwyczajnym posiedzeniu ZG SBP w dniu 9 lutego 2011 roku, ZG przyjął stanowisko w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulutralnej oraz niektórych innych ustaw podjęte na posiedzeniu nadzwyczajnym, które zostało przekazane do ministra Bogdana Zdrojewskiego.

Zachęcamy do zamieszczania swoich komentarzy. więcej

1% dla SBP - kaPITalny wybór!

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ma przywilej być w elitarnym gronie organizacji pożytku publicznego. Oddając 1% podatku SBP macie pewność, że te środki zostaną wykorzystane na pożyteczne cele. 1% przekazany nam ma szansę wrócić do bibliotek, pomóc w pracy bibliotekarzy! więcej

Konkurs Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza biblioteki do udziału w trzeciej edycji konkursu "Mistrz Promocji Czytelnictwa" na najbardziej aktywną bibliotekę promującą czytelnictwo w 2010 roku. Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp. więcej

Głosowanie na Plakat Tygodnia Bibliotek jeszcze trwa!

Głosowanie na Plakat Tygodnia Bibliotek jeszcze trwa! Nie zmarnuj okazji i wskaż swoich faworytów. Czekamy do 3 marca. Niech wygra najlepszy! więcej

VI FMB - coraz więcej materiałów!

Strona VI Forum Młodych Bibliotekarzy ulega stałej rozbudowie. Pojawiają się nowe podstrony i materiały. Gorąco zachęcamy do odwiedzin! więcej

Konferencje

Konferencja "Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece", 28-29 marca 2011 w Warszawie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy zapraszają na konferencję pt. "Między dzieciństwem a dojrzałością, czyli młodzież w bibliotece", która odbędzie się w dniach 28-29 marca 2011 r. w nowo otwartej Mediatece Start-Meta w Warszawie, ul. Szegedyńska 13 a.

Celem konferencji jest przedstawienie:
- wizerunku współczesnej młodzieży i jej udziału w kulturze i edukacji
- form aktywizacji młodzieży w działalności bibliotek
- oferty bibliotek adresowanej do młodych odbiorców więcej

SBP Honorowym Patronem V Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostało Honorowym Patronem V Krajowej Konferencji Nauczycieli Bibliotekarzy, 14-15 kwietnia 2011 we Wrocławiu więcej

Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP, „Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”, 29 września 2011 w Gliwicach

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach serdecznie zaprasza w dn. 29.9.2011 r. na konferencję naukową pod hasłem „Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki w strategii i działalności uczelni wyższej”. Konferencja odbędzie się w ramach Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych przy ZO SBP w Katowicach. więcej

Wydawnictwo SBP

Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP

28 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP. Otwierając posiedzenie Przewodnicząca SBP wręczyła prof. Dariuszowi Kuźminie nominację na Przewodniczącego Rady Programowej Wydawnictwa. więcej

E-learning - nowe aspekty

Prezentowany tom zawiera cenne materiały drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji z cyklu „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”, która odbyła się w dniach 14-15 września 2010 roku w gmachu Biblioteki Narodowej Warszawie. Organizatorami warszawskiego spotkania bibliotekarzy różnych typów bibliotek z teoretykami i wykładowcami było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Patronat naukowy objął Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Materiały zaprezentowane zostały w trzech grupach problemowych, zgodnych z nazwami bloków tematycznych prowadzonych podczas konferencji przez prof. dr hab. Bogumiłę Staniów, dr hab. Hannę Batorowską i dr Barbarę Kamińską-Czubałę, tj.: „E-learning – teoria, dydaktyka, metodyka”, „Metody, techniki i narzędzia e-learningu” oraz „E-learning – przykłady dobrej praktyki”. więcej
 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl