Baza Członków SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich rozpoczął prace nad utworzeniem komputerowej bazy członków zawierającej podstawowe informacje osobowe oraz dane związane z działalnością w Stowarzyszeniu. Utworzenie jednolitego, na bieżąco aktualizowanego rejestru wszystkich członków naszej organizacji usprawni komunikację wewnętrzną pomiędzy członkami Stowarzyszenia, pozwoli lepiej wykorzystać doświadczenie zawodowe i organizacyjne członków działających na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej SBP więcej

Wyniki konkursu Tydzień Bibliotek 2011

W konkursie na najlepszy program działań realizowanych w Tygodniu Bibliotek wzięło udział 48 bibliotek, przede wszystkim publicznych, ale także kilka bibliotek szkolnych czy uczelnianych. Tym razem rywalizacja była bardzo wyrównana, dziękujemy za zaangażowanie i ciężką pracę włożoną w większość projektów. Po długich obradach udało nam się wyłonić zwycięzców - biblioteki, które stworzyły najbardziej oryginalne programy, obejmujące nowe pomysły na promocję czytelnictwa więcej

VII Forum SBP i towarzysząca mu konferencja - podsumowanie

Podsumowanie wszystkich wiadomości na temat VII Forum SBP oraz konferencji nt. budownictwa bibliotecznego, które pojawiły się na portalu SBP więcej

Posiedzenie ZG SBP, 2 września 2011

2 września w Kiekrzu k. Poznania, w czasie pomiędzy konferencją poświeconą budownictwu bibliotecznemu „Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje” a VII Forum ph.: ”Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa” odbyło się Posiedzenie ZG SBP więcej

VI Forum Młodych Bibliotekarzy - podsumowanie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami, galeriami i materiałami multimedialnymi, będącymi pokłosiem VI Forum Młodych Bibliotekarzy więcej

Kongres IFLA we Wrocławiu!

List intencyjny, podpisany przez dyrektora BN dr. Tomasza Makowskiego, przewodniczącą SBP Elżbietę Stefańczyk oraz prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, deklaruje współpracę stron na rzecz organizacji we Wrocławiu Kongresu „mając na uwadze wspólny cel, którym jest wzmocnienie roli bibliotek w rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz pragnąc zaprezentować osiągnięcia polskiego bibliotekarstwa na arenie międzynarodowej, a także podkreślić znaczenie samorządów w podnoszeniu kompetencji kulturowych mieszkańców" (cyt. z preambuły dokumentu) więcej

29. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP

Zarząd Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, (ul. Gdańska 100/102) serdecznie zapraszają na dwudzieste dwiewiąte spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, które odbędzie się w dniach 05-06 października 2011 r. w siedzibie Biblioteki więcej

Międzynarodowe wytyczne dotyczące edukacji informacyjnej w polskiej wersji językowej

Komisja SBP ds. Edukacji Informacyjnej przygotowała polską wersję Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning, Jesúsa Lau (oficjalnego dokumentu Sekcji IFLA ds. Information Literacy). Wytyczne, jak podaje autor, dostarczają podstawowej wiedzy o koncepcji information literacy, a także wspomagają bibliotekarzy w budowaniu własnych programów edukacji informacyjnej więcej

Odpowiedzi prawnika w portalu sbp.pl

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odpowiedziami naszego prawnika na nurtujące naszych czytelników pytania więcej

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Twitterze

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich można od początku września śledzić na Twitterze! więcej

Konferencje

Seminarium "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej", 21-22 września, Zakopane

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM organizują w dniach 21-22 września br. w Zakopanem seminarium połączone z warsztatami edukacyjnymi. Podczas dwudniowego szkolenia uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji o społecznych wyzwaniach podejmowanych przez biblioteki. W programie seminarium bibliotekarze z różnych bibliotek w Polsce zaprezentują swoje doświadczenia dot. przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Zajęcia warsztatowe poprowadzą specjaliści współpracujący z Fundacją Promocji Inicjatyw Społecznych. więcej

Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych w Katowicach, 25-26 października 2011

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Sekcja Bibliotek Muzycznych SBP - Polska Grupa Narodowa IAML mają przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Akademii i Uniwersytetów Muzycznych, która odbędzie się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dniach 25-26 października 2011 roku więcej

Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Biblioteka Gdańska PAN, Uniwersytet Gdański, Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich serdecznie zapraszają na: VI Bałtycką Konferencję „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" pod hasłem: Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i koncepcji organizacyjnych bibliotek. Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 maja 2012 roku w Gdańsku. Podczas konferencji będą poruszane następujące zagadnienia więcej

Wydawnictwo SBP

Komentarze pod produktami na sbp.pl

Redakcja portalu zaprasza do wyrażania swoich opinii o wydawnictwach SBP. Jest już dostępna możliwość dodawania komentarzy pod produktami. więcej

Nowość: Standardy oceny bibliotek akademickich

Praca autorstwa doświadczonego kustosza bibliotek naukowych, zarówno publicznych jak i niepublicznych, daje obszerne odpowiedzi na pytania kluczowe dotyczące metodologii badawczej współczesnego bibliotekarstwa akademickiego:

  • jakie wskaźniki funkcjonalności naszej pracy są najważniejsze w budowie standardów dla bibliotek?
  • jaki jest następnie sens wdrażania i stosowania tych standardów?

Odpowiedzi na pytania, zarówno te, już zawarte w pracy, jak i te potencjalne – autorstwa przyszłych jej czytelników, mogą stać się częścią długofalowej strategii naszego przetrwania w epoce wielkiej zmiany technologicznej i kulturowej. (Z recenzji Ewy Kobierskiej-Maciuszko)

Zaprezentowana w pracy problematyka jest niezwykle aktualna i istotna dla codziennego funkcjonowania bibliotek, bowiem o ich przyszłości w przeobrażającym się otoczeniu decyduje jakość zaspokajania potrzeb użytkowników. Wiedza na ten temat powinna być znana wśród bibliotekarzy i służyć doskonaleniu jakości ich pracy... (Z recenzji Elżbiety Barbary Zybert

więcej

Zapowiedź: Regionalne sieci współpracy: strategia, narzędzia, realizacja

Komputerowe sieci i systemy, procesy digitalizacji, e-learning zmieniają biblioteki – zasady ich pracy, warsztat bibliotekarza, sposoby komunikacji z użytkownikiem, podejmowane projekty. Inaczej uczymy się i współpracujemy, chcemy działać szybciej i skuteczniej. Doświadczeniami w tym zakresie dzielili się bibliotekarze podczas XI konferencji z cyklu: „Automatyzacja bibliotek publicznych” zatytułowanej: Regionalne sieci współpracy – strategie, narzędzia, realizacje. więcej
 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl