Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Z okazji Dnia Bibliotekarza, życzymy wszystkim bibliotekarkom oraz bibliotekarzom, aby praca była pełna miłych spotkań i wyzwań czytelnicy uśmiechnięci, pensje opasłe, a życie ekscytujące niczym najlepsza lektura. więcej

II etap konkursu Bibliotekarz Roku 2011

Po raz drugi Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje konkurs na Bibliotekarza Roku. Zakończył się pierwszy etap. W 14 okręgach dokonano wyboru Bibliotekarzy Roku poszczególnych województw. Internautów zachęcamy do włączenia się w drugi etap konkursu i dokonanie wyboru Bibliotekarza Roku 2011 w skali kraju. Sylwetki wszystkich nominowanych do tego tytułu prezentujemy w naszym portalu. więcej

Tydzień Bibliotek 2012: „Biblioteka ciągle w grze!”

Tydzień Bibliotek - akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy. Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków. Hasło tej edycji - „Biblioteka ciągle w grze!” jest nawiązaniem do piłkarskiego EURO, ale pokazuje również, jak prowadzone w ostatnich kilku latach dyskusje oraz akcje czytelnicze i społeczne wyraźnie ożywiły zainteresowanie bibliotekami. Hasło ma także inspirować do promowania literatury o sporcie, zwłaszcza piłce nożnej, organizowania wystaw, tworzenia plakatów czy albumów dotyczących tej tematyki, a także stosowania zasad fair play w życiu codziennym. Zapoznaj się z informacjami na temat konkursu na najlepsze działania promujące czytelnictwo, plakatem promującym inicjatywę w serwisie Tygodnia Bibliotek. więcej

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 - uzasadnienie jury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z uzasadnieniem jury dotyczącego wyboru w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. więcej

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - relacja z konferencji prasowej

18 kwietnia 2012, w siedzibie Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia). W konferencji wzięli udział przedstawiciele Polskiej Izby Książki - pani Grażyna Szarszewska i pan Jarosław Dudek, przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - pani Elżbieta Stefańczyk, prawnik z kancelarii Wierciński-Kwieciński, zajmujący się prawem autorskim - pani Agnieszka Wiercińska-Krużewska oraz pan Tadeusz Górny z Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. więcej

Bibliotheca Magna Perennisque dla Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej

W listopadzie 2011 roku w uznaniu zasług dla polskiego bibliotekarstwa, Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach została odznaczona przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich medalem Bibliotheca Magna Perennisque. 21 marca 2012 roku w siedzibie Biblioteki odbyła się uroczystość wręczenia tego medalu. więcej

Opinie, stanowiska SBP

Stanowisko SBP dot. projektu rozporządzenia MKiDN ws. wynagradzania pracowników instytucji kultury

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dotyczącym projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury. Zostało ono przesłane 26 kwietnia 2012 roku do Ministerstwa. więcej

Odpowiedź MKiDN na uwagi SBP w sprawie rozporządzenia dotyczącego ustalenia listy samorządowych instytucji kultury

Z Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN otrzymaliśmy informację, że w nawiązaniu do pisma z 14 marca 2012 roku dotyczącego uwag SBP do projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ustalenie listy samorządowych instytucji kultury, w których wyłonienie kandydata na stanowiska dyrektora następuje w drodze konkursu, w nowym tekście projektu rozporządzenia uwzględniona została jedna z uwag zgłoszona przez Stowarzyszenie. więcej

Odpowiedź MEN na temat przyszłości bibliotek pedagogicznych

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat przyszłości bibliotek pedagogicznych, które wpłynęło do Biura ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej

Uwagi SBP w sprawie dzieł osieroconych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przekazało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinię na temat projektu „Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych dozwolonych możliwości wykorzystania utworów osieroconych. Celem konsultowanej dyrektywy jest stworzenie możliwości prawnych umożliwiających digitalizację i inne formy udostępniania utworów piśmienniczych i fonograficznych przechowywanych w instytucjach publicznych, takich jak biblioteki, muzea, archiwa oraz instytucje odpowiedzialne za zbiory filmowe i fonograficzne. więcej

Opinia SBP na temat projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego

W odpowiedzi na pismo nr DMP/1199/12/AG z 28 marca 2012 roku dotyczące projektu rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przedstawia swoją opinię. więcej

Patronaty

Słoneczna Zakładka 2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patronatem Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży „Słoneczna Zakładka 2012 - Moja ulubiona książka”. więcej

Portal sbp.pl patronem akcji „Żywa biblioteka Wrocław 2012”

Z przyjemnością informujemy, że także w tym roku portal sbp.pl objął patronatem akcję „Żywa biblioteka Wrocław 2012”. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia. więcej

Konferencje SBP

Savoir-vivre współczesnego bibliotekarza bez tajemnic, 9.05.2012

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej w Gliwicach ma zaszczyt zaprosić na bezpłatne warsztaty pt. „Savoir-vivre współczesnego bibliotekarza bez tajemnic”, które odbędą się 9 maja 2012 roku w Gliwicach. więcej

Warsztaty: Ochrona danych osobowych w bibliotece - II termin; 16.05.2012

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Książki (zespół MAK+), JDS Consulting zapraszają na warsztaty: „Ochrona danych osobowych w bibliotece” poświęcone wymaganiom i obowiązkom nakładanym na biblioteki przez ustawę o ochronie danych osobowych. Odbędą się one 16 maja 2012 roku w Warszawie w siedzibie Instytutu Książki, w Pałacu Kultury i Nauki. więcej

Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo - relacja

Przedstawiciele Okręgów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Zarządu Głównego spotkali się w dniach 23-25 kwietnia 2012 w Warszawie na trzydniowych warsztatach „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo”. Osiemnastu przedstawicieli stowarzyszenia starało się wypracować metody jak skutecznie prowadzić rzecznictwo na co dzień w bibliotekach i w swoich okręgach. więcej

Wydawnictwo SBP

Oferta Wydawnictwa SBP na 2012 rok

Gorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z nową, odmienioną ofertą Wydawnictwa SBP na 2012 rok! A w niej informacje o nowościach, książkach i czasopismach Stowarzyszenia oraz wszelkie niezbędne wiadomości. Zapraszamy! więcej

Nowości w nowym sklepie!

Elektroniczny sklep Wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ma swoją nowa odsłonę. Przejrzysta i bardziej czytelna strona główna pozwala lepiej odszukać pozycje, które Państwa interesują. więcej

Biblioteka i informacja w aktywizacji regionalnej

Sugestywna wizja biblioteki jako „trzeciego miejsca” - miejsca ważnego, miejsca, w którym kwitnie życie towarzyskie i społeczne. Autorzy pokazują jak biblioteki stają się placówkami nowej generacji – centrami kultury i edukacji kształcącymi umiejętności oraz nawyki korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obok przykładów typowo polskich jest też obraz francuskich bibliotek publicznych i ich roli w pielęgnowaniu narodowego i lokalnego dziedzictwa kulturowego. Zbiór tekstów stworzony przede wszystkim z myślą o bibliotekach publicznych, które chcą zwiększyć swoją kulturotwórczą i informacyjną rolę. Pomysły i inspiracje można z tej książki czerpać garściami! więcej

Ustawa o bibliotekach. Komentarz

Jak kształt Ustawy o bibliotekach wpływa na pracę bibliotek? Co dla codziennej pracy bibliotekarzy oznaczają poszczególne zapisy. W swoim komentarzu Jan Ciechorski naświetla potencjalne zagrożenia, sygnalizuje kwestie wymagające szczególnej uwagi, pokazuje wpływ paragrafów na funkcjonowanie bibliotek różnego typu. Autor jest mecenasem, konsultantem prawnym zespołu ds. ustawy o bibliotekach powołanego w ramach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do opracowania nowego tekstu ustawy. Jan Ciechorski współpracuje z redakcją „Bibliotekarza”, doradza bibliotekom publicznym, współtworzy ekspercką rubrykę w portalu sbp.pl. więcej

Społeczeństwo i sieć informacyjna

Dziewięć prac, dwa języki (teksty po polsku i angielsku), jeden wspólny temat: interakcja między nowoczesną technologią informacyjną, a współczesnym społeczeństwem. Rozważania o cyfrowym pokoleniu, demokratyzacji, która miała nadejść wraz z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i komunikacyjnymi oraz rosnącym znaczeniu umiejętności z zakresu edukacji informacyjnej, w tym selekcji, oceniania i wykorzystywania informacji. Interesujący obraz społeczeństwa żyjącego w sieci informacyjnej. więcej

Indeksowanie treści

Słowa kluczowe – klucz do informacji czy źródło chaosu? Autor rozważa zalety i wady prezentacji treści poprzez słowa kluczowe i analizuje to zjawisko jako dominującą formę wyszukiwania. Badacz skupia się też na porównaniu dwóch typów przetwarzania i opracowania informacji: automatycznego i kognitywnego. W podzielonej na dwie części książce nie zabrakło praktycznych wskazówek z zakresu optymalizacji tekstu na potrzeby automatycznego przetwarzania oraz prezentacji nowatorskiej metody badawczej. Zagadnienia poruszone w „Indeksowaniu treści“ znajdą swoje miejsce podczas zajęć dotyczących wyszukiwania informacji, przydadzą się osobom pracującym z informacją cyfrową, bibliotekarzom oraz badaczom procesów przetwarzania informacji. więcej
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl