Konferencja - Automatyzacja bibliotek publicznych

Głosowanie na plakat Tygodnia Bibliotek 2015

Podsumowanie programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” - fotorelacja

17 lutego 2015 r. w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu na najlepszą wizytę studyjną w programie „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”, w której wzięli udział przedstawiciele zwycięskich bibliotek, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. więcej

Wizyta delegacji IFLA w Polsce

W dniach 26-27 lutego przedstawiciele zarządu The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) odbyli w Bibliotece Narodowej wizytę związaną z planami organizacji kongresu IFLA w 2017 roku. więcej

Informacje z okręgów

III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Forum Bibliotekarzy Województwa Zachodniopomorskiego, które w tym roku przebiegnie pod hasłem: Pozyskiwanie środków przez biblioteki – dobre praktyki i wymiana doświadczeń. Forum odbędzie się 18 czerwca br. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie. więcej

Zmarła Maria Dybaczewska

W dniu 19 lutego 2015 r. zmarła Koleżanka Maria Dybaczewska - starszy kustosz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (pracowała w Bibliotece 54 lata). Niezwykle zasłużona dla rozwoju bibliotek i czytelnictwa w Warszawie i województwie - kierowniczka Działu Obsługi Sieci. więcej

O prawie autorskim: zmianach, lobbingu i roli organizacji bibliotekarskich

Koło SBP przy BUW zorganizowało spotkanie z Barbarą Szczepańską, kierownikiem biblioteki i zasobów informacyjnych w kancelarii Hogan Lovells pt. „O prawie autorskim: zmianach, lobbingu i roli organizacji bibliotekarskich” więcej

Konferencje i warsztaty

XI Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich po raz jedenasty organizuje konferencję z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji - nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy". Jej współorganizatorem jest otwarte w 2014 roku nowoczesne Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, które pełni funkcje ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność naukową, badawczą, szkoleniową - integrując zadania typowo biblioteczne z funkcjami ośrodka informacji rozpowszechniającego wiedzę z użyciem najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. więcej

Warsztaty „Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 12 marca 2015 na warsztaty „Warsztaty - Ochrona zbiorów we współczesnej bibliotece”. Warsztaty odbędą się w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie. więcej

Warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach - działanie i finansowanie”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty grywalizacyjne „Projekty w bibliotekach - działanie i finansowanie”, które odbędą się 19 marca 2015 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie. więcej

Warsztaty „Digitalizacja piśmiennictwa dla początkujących”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty poświęcone digitalizacji, które odbędą się 27 marca 2015 roku w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie. więcej

Warsztaty „Jak redagować teksty do internetu?”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 16 kwietnia 2015 r. na warsztaty „Jak redagować teksty do Internetu?”. więcej

Grafika komputerowa dla niegrafików: jak zostać grafikiem, korzystając z darmowych narzędzi online?

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy zapraszają na warsztaty „Grafika komputerowa dla niegrafików: jak zostać grafikiem, korzystając z darmowych narzędzi online?”, które odbędą się 17 kwietnia w siedzibie biblioteki przy ul. ul. Meissnera 5 w Warszawie. więcej

Warsztaty „Rola i zadania ABI-ego w bibliotece w świetle nowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, 23 kwietnia 2015 r., Warszawa - III termin

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych w bibliotece, które odbędą się 23 kwietnia 2015 roku w siedzibie Wydawnictwa SBP, w Warszawie, ul. Konopczyńskiego 5/7. więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”

ZO Pomorskiego SBP, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, PBW w Słupsku oraz Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku serdecznie zapraszają na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową poświęconą ekologii informacji pod hasłem „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku", która odbędzie się 11 września 2015 roku w Słupsku. więcej

Patronaty

Seminarium z cyklu „Zbiory specjalne część III: Szpargałom damy radę. Jak rozpoznać, opracować i pokazać światu biblioteczny obiekt zabytkowy”

Pracownicy kultury, nie wyłączając bibliotekarzy, nie mają na ogół okazji do pogłębienia swojej wiedzy na temat morfologii, treści i zasad udostępniania dokumentów piśmiennictwa, wchodzących w skład zbiorów specjalnych w bibliotekach, a także, niekiedy - kolekcji muzealnych. Niewiedza ta rzutuje także na możliwości opracowania tych obiektów oraz typowego dziś i powszechnie stosowanego udostępniania ich poprzez biblioteki cyfrowe. więcej

Konferencja naukowa z cyku „Człowiek w świecie informacji” ph. „Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i Praktyka”

Aby umożliwić udział we wspólnej refleksji nad kulturą informacyjną większemu kręgowi osób, także studentom, Organizatorzy zaproponowali obrady jednodniowe w dwóch ośrodkach akademickich, w dwóch nieodległych od siebie terminach. Konferencja rozpocznie się 9 października 2015 roku w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na ulicy Ingardena 4, a następnie 23 października 2015 roku w gmachu Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA) w Katowicach. więcej

Jak kreować bezpieczny świat ucznia? - honorowy patronat Pomorskiego Okręgu SBP

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku zaprasza na XII sesję metodyczną „Jak kreować bezpieczny świat ucznia?” pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Okręg Pomorski. więcej

Oddajemy kwartalnik w ręce bibliotekarzy

Czy warto studiować bibliotekoznawstwo? Pytanie to zadajemy studentom i absolwentom kierunku obciążonego bodaj najliczniejszymi stereotypami. „Tytuł Ujednolicony” powraca po krótkiej przerwie w jeszcze bardziej niż do tej pory "bibliotekarskiej" odsłonie. więcej

Wydawnictwo SBP

Czasopisma SBP

W naszym e-sklepie dostępne są aktualne numery miesięczników Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - „Bibliotekarz” i „Poradnik Bibliotekarza”. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i życzymy owocnej lektury:


Zapowiedź: Ciekawe przypadki z życia książki, czyli „Nie jest grzechem lubić książki dla nich samych...”

Zgłębiając historię książki Autorka - Dorota Pietrzkiewicz, porusza się po fascynującym obszarze intelektualnych dociekań i różnych zagwozdek proweniencyjnych, typograficznych, autorskich. Oddajemy do rąk Czytelników pracę składającą się z szesnastu opowieści o różnych przypadkach z życia książki polskiej. więcej

Prywatność w internecie - recenzja Jacka Wojciechowskiego

Zapraszamy do lektury recenzji książki Łukasza Kołodziejczyka "Prywatność w internecie". Recenzję napisał przez Jacka Wojciechowskiego więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl