ICT w upowszechnianiu dóbr kultury w bibliotekach - strona zadania

Uruchomiliśmy stronę zadania dotyczącego wykorzystania nowoczesnych technologii w podnoszeniu kompetencji kadr bibliotekarskich. Prezentowane tam będą m.in. programy dwóch szkoleń (rekrutacja zakończona) oraz wzorcowe materiały multimedialne wypracowane w trakcie kursów. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2015 więcej

Kongres IFLA 2015

Tegoroczny Kongres IFLA odbył się w dniach 15-21 sierpnia 2015 r. w RPA w Kapsztadzie pod hasłem „Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation”. Kongresowi towarzyszyły obrady Zgromadzenia Ogólnego członków IFLA oraz posiedzenia sekcji i komisji. Z ramienia SBP w Kongresie uczestniczyły: Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - wiceprzewodnicząca SBP.

Zapraszamy do lektury relacji z kolejnych dni obrad:

X Forum Młodych Bibliotekarzy - nowe warsztaty w programie

Dzięki współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego będziemy mieli okazję wziąć udział w dwóch dodatkowych warsztatach, które odbędą się 18 września w Bibliotece Narodowej o godz. 9:00:

Zapraszamy także do zapoznania się z lokalizacjami zajęć oraz informacją o sugerowanych noclegach dostępnych w okolicy.

 

Strona informacyjna Forum

Informacje z okręgów

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Kompetencje bibliotekarza - wczoraj i dziś”, 11 września 2015 r., Olsztyn

Odział Olsztyński SBP zaprasza na konferencja naukowo-szkoleniowa dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek „Kompetencje bibliotekarza - wczoraj i dziś”, która odbędzie się 11 września 2015 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 12B, Olsztyn, s. 306/307 (III piętro). więcej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”, 11 września 2015 r., Słupsk

W chwili obecnej, kiedy mamy do czynienia ze zjawiskiem nadmiaru informacji (tzw. tsunami informacyjne) informacja wartościowa, dostosowana do potrzeb użytkownika jest niezwykle cenna i wbrew pozorom trudna do zdobycia. Z tego powodu niezwykle ważne zadanie spoczywa na barkach współczesnych nauczycieli i bibliotekarzy, którzy powinni nauczyć społeczeństwo (szczególnie młodych ludzi) kultury informacyjnej, w tym dbałości o jakość informacji. Jak niesie to ze sobą problemy i jak znaleźć ich rozwiązanie to zagadnienia, które będą rozpatrywane na konferencji pod hasłem „Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku”. więcej

Konferencja "Szkolne Centrum Multimedialne - biblioteka zawsze blisko", 6 października 2015 r., Wrocław

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to okazja do spotkań, dyskusji oraz wymiany doświadczeń. Po raz kolejny, tym razem 06 października 2015 r., zapraszamy do Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu na konferencję współorganizowaną z wrocławskim oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z cyklu Szkolne Centrum Multimedialne. W tym roku temat przewodni brzmi: Biblioteka zawsze blisko. więcej

Z żałobnej karty

Zmarł prof. dr hab. Zbigniew Nowak

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dn. 27 sierpnia 2015 r. zmarł prof. dr hab. Zbigniew Jan Nowak, wybitny bibliotekoznawca, historyk literatury, bibliolog więcej

Zmarła Lilia Okulicz

W dniu 25 sierpnia 2015 r. zmarła Koleżanka Lilia Okulicz, kustosz Biblioteki Publicznej Dzielnicy Warszawa Żoliborz, w której przepracowała 39 lat: od 1954 r. kierownik filii, od 1963 r. na stanowisku instruktora, a później zastępcy dyrektora. więcej

Konferencje, warsztaty

Cykl warsztatów „Teatr w bibliotece”, 23-25 września 2015 r., Warszawa

Celem warsztatów jest poznanie najważniejszych elementów związanych z przedstawieniem teatralnym, z tekstem artystycznym: od analizy po realizację sceniczną. Zadania realizowane w czasie warsztatów obejmować będą trzy oddzielne tematy: więcej

Konferencja „Jak dbać o kulturę języka wśród młodych” – 25 września 2015 r., Warszawa

Zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się podczas II Festiwalu "Czytajmy" w Warszawie, w Arkadach Kubickiego, 25 września 2015 r. więcej

Warsztaty „Grafika komputerowa dla niegrafików: jak zostać grafikiem, korzystając z darmowych narzędzi online?”, 25 września 2015 r., Gorzów Wielkopolski

Celem szkolenia jest nabycie kompetencji z zakresu tworzenia i edycji różnych form grafiki komputerowej, którą z powodzeniem możesz wykorzystać w swojej pracy. więcej

Warsztaty „Aktywne formy pracy z czytelnikiem - Jak dyskutować o książkach?”, 15 października 2015 r., Warszawa

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z wybranymi metodami organizowania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pracy z książką i z czytelnikiem. Zaprezentowane metody i techniki sprzyjają ożywieniu kontaktów w grupie, inicjują wymianę opinii czytelników o książce, ułatwiają zbudowanie przestrzeni do mówienia o emocjach czytelniczych. więcej

Ochrona danych osobowych – cykl warsztatów (podstawowy i rozszerzony), 22-23 października 2015, Warszawa

Ochrona danych osobowych należy do kluczowych obowiązków wszystkich instytucji. W tym roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz zostały uchwalone nowe przepisy wykonawcze, które uszczegółowiły obowiązki Administratorów Danych, zmieniły status i zakres obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), wprowadziły nowe zasady prowadzenia rejestrów zbiorów danych. Mając na uwadze właściwe spełnianie nowych obowiązków ochrony danych, w tym możliwość powołania ABI i go do rejestru GIODO lub realizowanie nowych obowiązków przez samych Administratorów Danych, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchamia dwa warsztaty – pierwszy o charakterze podstawowym i drugi o charakterze doskonalącym. Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się ochroną danych osobowych w instytucjach kultury, w tym dyrektorów instytucji kultury oraz innych osób, które zostały powołane na stanowisko ABI, jednakże nie mają dużego doświadczenia w wykonywaniu tych obowiązków. więcej

Patronaty

XVII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL”, 26 listopada 2015 r., Warszawa

Zadaniem konferencji jest przygotowanie całościowego spojrzenia na rzeczywistość usług informacyjnych w Polsce (realizowanych zazwyczaj, choć nie wyłącznie, przez biblioteki) oraz stworzenie dyskursu, który wiązałby polityczny, profesjonalno-specjalistyczny i społeczny wymiar tych usług dla potrzeb planowania strategicznego, ewaluacji, szkolenia, prowadzenia pragmatyki służbowej itp. więcej

Seminarium i warsztaty "Prezentowanie online zbiorów bibliotek cyfrowych (ogólnych i naukowych)", 7 października 2015 r., Warszawa

Posiadając dobry materiał cyfrowy, możemy go udostępnić w sposób inspirujący i zachęcający do dalszej lektury, a nawet badań. W trakcie seminarium przestawiamy dobre praktyki na tym polu i zachęcamy do intensywnego nawiązywania kontaktu z użytkownikiem naszego serwisu. Uczestnicy zgłaszający się na seminarium są zachęcani do przesyłania do CPI pytań i problemów, które staną się podstawą konsultacji i dyskusji, prowadzonych po wykładach. więcej

Targi Dziedzictwo 2015

W dniach 7-9 października 2015 roku w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie odbędzie się największe spotkanie branży konserwatorskiej w Polsce. Po raz trzeci zostaną tu zorganizowane Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Organizator, firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios Sp. z o.o. zapewnią szeroką ofertę wystawienniczą, bogaty program merytoryczny i ciekawe wystawy. więcej

Ogólnopolska konferencja „Łączenie bibliotek. Skutki społeczno-kulturalne”, 4-5 listopada 2015 r., Szczecin

W dniach 4-5 listopada 2015 r. w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie odbędzie się ogólnopolska konferencja „Łączenie bibliotek. Skutki społeczno-kulturalne”, poświęcona zagadnieniom łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. Planowana jest ocena dotychczasowych działań w świetle znowelizowanej ustawy o bibliotekach oraz zapoznanie się ze skalą i skutkami łączenia bibliotek dla popularyzacji czytelnictwa oraz funkcjonowania sieci bibliotek. więcej

Targi

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie w Warszawie

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie, które odbędą się w dniach 7-9 października 2015 roku, zgromadzą środowisko konserwatorów, restauratorów i miłośników zabytków. Eksperci Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych omówią m.in. problematykę archiwistyki społecznej i warunków przechowywania zbiorów. Spotkanie będzie miało miejsce w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie, gdzie równolegle trwać będą III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. więcej

Wykłady Kongresu Konserwatorów Polskich podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich

Podczas Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich, które odbędą się równolegle z III Targami Dziedzictwo, zaplanowane są trzy sesje II Kongresu Konserwatorów Polskich. 7 października br. w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie będzie można wysłuchać prelekcji dotyczących różnych aspektów konserwacji zabytków. więcej

Wydawnictwo

W naszym e-sklepie dostępne są już wrześniowe numery naszych miesięczników. Zamówi już dziś!

Nowość: Książki w życiu najmłodszych

Redaktorzy: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Książka składa się z dwóch, wzajemnie się uzupełniających części: pierwszej, zatytułowanej Dziecięce przestrzenie literatury oraz drugiej - poświęconej wspieraniu czytelnictwa najmłodszych. Artykuły w niej zamieszczone zostały napisane przez polskich i tureckich przedstawicieli świata nauki, z których dwoje realizuje swoje pasje w praktyce, pracując w różnych placówkach kultury i nauki czerpiąc inspirację z pracy do działalności naukowej.

Cena: 42 zł

więcej

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży

Redaktorzy: Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska

Książka składa się z czterech części zatytułowanych: 1. Dzieci i młodzież w świecie cyfrowym, 2. Dzieci i młodzież w świecie czasopism, 3. Działalność instytucjonalna na rzecz kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz 4. Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży w ujęciu międzynarodowym. Zamieszczono w niej artykuły zarówno przedstawicieli świata nauki jak i praktyków z różnych stron naszego kraju. Książka będzie ciekawą lekturą dla: bibliologów, socjologów, psychologów, pedagogów, kulturoznawców, bibliotekarzy, nauczycieli, studentów kierunków humanistycznych oraz wszystkich tych, których zainteresowania oscylują wokół kultury czytelniczej dzieci i młodzieży oraz podmiotów na nią wpływających.

Cena: 57 zł

więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl