Cykl warsztatów - Ochrona danych osobowych, 22-23 pazdziernika 2015

Kongres IFLA 2015 w Kapsztadzie

Tegoroczny Kongres IFLA odbył się w dniach 15-21 sierpnia 2015 r. w RPA w Kapsztadzie pod hasłem „Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation”. Kongresowi towarzyszyły obrady Zgromadzenia Ogólnego członków IFLA oraz posiedzenia sekcji i komisji. Z ramienia SBP w Kongresie uczestniczyły: Elżbieta Stefańczyk - przewodnicząca SBP oraz Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska - wiceprzewodnicząca SBP. więcej

Forum Młodych Bibliotekarzy

Zakochaj się w Bibliotece: X Forum Młodych Bibliotekarzy w Warszawie

W dniach 17-18 września 2015 r., odbyło się X Jubileuszowe Forum Młodych Bibliotekarzy, pod hasłem „Zakochaj się w Bibliotece”. W tym roku młodzi bibliotekarze spotkali się w Warszawie. Organizatorem X Forum było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział SBP w Warszawie i Zarząd Główny SBP, oraz cztery warszawskie biblioteki: Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Biblioteka Uniwersytecka, Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej. więcej

X Forum Młodych Bibliotekarzy - fotorelacja

X Forum Młodych Bibliotekarzy już za nami. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. więcej

Wyniki konkursu fotograficznego pt. Zakochaj się w bibliotece

Konkurs na najciekawsze zdjęcie promujące bibliotekę, został zorganizowany w ramach trwającego X Forum Młodych Bibliotekarzy. więcej

Informacje z Okręgów

Spotkanie poświęcone pamięci Jadwigi Ćwiekowej

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie zapraszają na spotkanie poświęcone pamięci Jadwigi Ćwiekowej (1920-2014) - polonistki i bibliotekarki, wieloletniego kustosza w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, zasłużonej działaczki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej

Odznaczenia dla członków Oddziału Szczecińskiego SBP. Jubileusz 70-lecia powojennej działalności szczecińskich instytucji nauki i kultury

Jubileusz 70-lecia powojennej działalności szczecińskich instytucji nauki i kultury - Archiwum Państwowego, Książnicy Pomorskiej i Muzeum Narodowego. więcej

Konferencje i warsztaty

Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 20 listopada 2015 roku na szkolenie dla bibliotekarzy nt „Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne”. Warsztaty odbędą się w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy. więcej

Ochrona danych osobowych – cykl warsztatów (podstawowy i rozszerzony)

Ochrona danych osobowych należy do kluczowych obowiązków wszystkich instytucji. W tym roku została wprowadzona nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych oraz zostały uchwalone nowe przepisy wykonawcze, które uszczegółowiły obowiązki Administratorów Danych, zmieniły status i zakres obowiązków Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI), wprowadziły nowe zasady prowadzenia rejestrów zbiorów danych. więcej

Patronaty

Seminarium i warsztaty „Prezentowanie online zbiorów bibliotek cyfrowych (ogólnych i naukowych)”

Posiadając dobry materiał cyfrowy, możemy go udostępnić w sposób inspirujący i zachęcający do dalszej lektury, a nawet badań. W trakcie seminarium przestawiamy dobre praktyki na tym polu i zachęcamy do intensywnego nawiązywania kontaktu z użytkownikiem naszego serwisu. Uczestnicy zgłaszający się na seminarium są zachęcani do przesyłania do CPI pytań i problemów, które staną się podstawą konsultacji i dyskusji, prowadzonych po wykładach. więcej

Targi

Historia w bibliotece – seminarium SBP na Targach Książki Historycznej

W ramach IV Salonu Bibliotek na XXIV Targach Książki Historycznej w Warszawie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje 27 listopada 2015 r. w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim seminarium pt.: „Historia w bibliotece: publikacje, archiwa cyfrowe, działania w środowisku lokalnym” z cyklu „Czytanie łączy pokolenia”. więcej

Konferencja „Jak dbać o kulturę języka wśród młodych” - fotorelacja

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Warszawskim Programem Edukacji Kulturalnej oraz Warszawskim Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zorganizowało w dniu 25 września konferencję „Jak dbać o kulturę języka wśród młodych” podczas II Festiwalu Książki Dziecięcej Czytajmy. więcej

Ochrona zagrożonych dóbr kultury i prace konserwatorskie w polskich bibliotekach

W ramach bloku tematycznego „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych” odbywającego się podczas III Targów Dziedzictwo, zorganizowany zostanie panel związany z zagrożeniami dziedzictwa kultury. W odrębnej konferencji przedstawione zostaną także realizacje prac konserwatorskich w polskich bibliotekach. Wydarzenia te odbędą się 7 i 8 października br. więcej

Konferencja Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej podczas Targów Dziedzictwo

Trzeciego dnia Targów Dziedzictwo, tj. 9 października br., odbędzie się całodniowa bezpłatna konferencja pt. „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe zbiorów i osób przebywających w obiektach zabytkowych”. Organizatorem konferencji jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. więcej

Wydawnictwo

Zapowiedź: Twórczość Doroty Terakowskiej. Spotkanie z Nieznanym

Anita Wolanin

Sposób prezentacji tematu zawarty w powieściach Terakowskiej jest nieszablonowy, gdyż jej postaci ocierają się w swym życiu o metafizykę, co jako innym, odmieńcom stwarza możliwość otwarcia się na doznania mistyczne. Stykają się z tym, co nadnaturalne i ponadświatowe, zarówno we własnym wnętrzu jak i w otaczającej rzeczywistości, doświadczając „dotknięcia” Nieznanego. Zarówno bohaterowie bajek, baśni ludowych, jak i literackich stykają się z Nieznanym, podejmując wędrówkę w daleki świat, podróżując w czasie i przestrzeni, „podróżując” w głąb własnej jaźni, śniąc i odbywając ostatnią wędrówkę, jaką jest śmierć. Na wszystkich etapach tej wielkiej życiowej podróży stykają się z numinosum rozumianym jako niepoznane, nieodgadnione, tajemnica.

Cena: 39 zł

więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl