Jesienne promocje nowości wydawniczych: do -50%

Kurs e-learningowy „Podstawy grafiki rastrowej w programie PIXLR”, 23 listopada - 11 grudnia 2015 r.

Osoba z autyzmem w przestrzeni biblioteki

W tym artykule postaram się zwrócić uwagę na to jak funkcjonują dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera. Opiszę różnego rodzaju zachowania charakterystyczne dla osób ze spektrum autyzmu, oraz przyczyny tych zachowań. więcej

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - uwagi środowiska bibliotekarskiego

19 października 2015r. opublikowana została Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. Ustawa wejdzie w życie 30 dni od publikacji, czyli 20 listopada 2015. więcej

Biblioteczne.pl - twój sklep dla twojej biblioteki!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Chcesz usprawnić przestrzeń w swojej bibliotece? Pragniesz zmienić i urozmaicić dla swoich Czytelników wizytę w bibliotece Chcesz zadbać o księgozbiór w swojej placówce? Pragniesz w atrakcyjny sposób pokazać ofertę swojej biblioteki? Jest rzetelna i sprawdzona firma, które spełni twoje oczekiwania! więcej

Ebooki w bibliotece, czyli cyfrowa rewolucja z NASBI.pl

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Czy dane na temat kryzysu czytelnictwa w Polsce wskazują na czekający biblioteki niepewny los, puste sale, kurczące się księgozbiory? Czy faktycznie Polacy czytają na tyle mało, że w krótkiej perspektywie coraz trudniej będzie wydawcom pozyskiwać nowe tytuły, a tym samym zabraknie nowychczytelników i bywalców bibliotek? więcej

IBUK Libra na Facebooku!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Z przyjemnością informujemy, że 30 września br. uruchomiliśmy profil IBUK Libra na Facebooku. więcej

Informacje z okręgów

Bibliotekarze na wyjeździe edukacyjnym ph. „Piękny wschód”

Jak co roku, grupa bibliotekarzy z Podlasia zorganizowała w ramach działań edukacyjno-integracyjnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, wyjazd. Tym razem ponad trzydziestoosobowa grupa udała się na dwudniową podróż literacko-historycznądo województwa lubelskiego. więcej

III Seminarium Członków Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP

5 października 2015 odbyło się w Bibliotece Jagiellońskiej III Seminarium Okręgu Małopolskiego SBP poświęcone perspektywom opracowania przedmiotowego w Polsce. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Ewa Kobierska-Maciuszko – kierownik Centrum NUKAT, Magdalena Rowińska – bibliotekarz systemowy NUKAT, Mikołaj Baliszewski – wicedyrektor ds. rozwoju Biblioteki Narodowej i Jakub Kalinowski – kierownik Pracowni Deskryptorów Biblioteki Narodowej oraz przedstawiciele SBP na czele z przewodniczącą Zarządu Okręgu Dorotą Rzepką, kadra Instytutów Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ i UP, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Jerzy Woźniakiewicz, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy bibliotek Krakowa i Małopolski. więcej

Spotkanie z uczestnikami Światowego Kongresu IFLA w Kapsztadzie

Biblioteka na Koszykowej, Zarząd Okręgu Mazowieckiego SBP oraz Koło SBP przy Bibliotece na Koszykowej zorganizowały spotkanie z cyklu „Dokąd zmierzają biblioteki” z uczestnikami Światowego Kongresu IFLA w Kapsztadzie pod hasłem „Dynamiczne biblioteki, dostęp do zasobów, rozwój i transformacja”. więcej

Spotkanie poświęcone pamięci Marii Dybaczewskiej

Biblioteka na Koszykowej, Zespół Historyczno-Pamiętnikarski Oddziału Warszawskiego SBP, Koło SBP przy Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy zorganizowały spotkanie poświęcone pamięci Marii Dybaczewskiej, więcej

Warsztaty

Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 22 stycznia 2016 roku na szkolenie dla bibliotekarzy nt „Prawo autorskie - co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne”. Warsztaty odbędą się w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy. więcej

Kurs e-learningowy „Podstawy grafiki rastrowej w programie PIXLR”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza do udziału w kursie e-learningowym „Podstawy grafiki rastrowej w programie PIXLR”, który odbędzie się w dniach 23 listopada - 11 grudnia 2015 r. na platformie e-learningowej SBP. więcej

Jak samodzielnie założyć i prowadzić stronę internetową biblioteki

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 4 grudnia 2015 roku na szkolenie dla bibliotekarzy nt „Jak samodzielnie założyć i prowadzić stronę internetową biblioteki”. Warsztaty odbędą się w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy. więcej

Zastosowanie bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie zapraszają na warsztaty „Zastosowanie bajki terapeutycznej w pracy z dziećmi”, które odbędą się 11 grudnia 2015 r. w siedzibie biblioteki przy ul. Gocławskiej 4 w Warszawie. więcej

Patronaty

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość”

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, która odbędzie się 19-20 maja 2016 r. w Bydgoszczy. więcej

XVII Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół Wyższych „Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL”

Zadaniem konferencji jest przygotowanie całościowego spojrzenia na rzeczywistość usług informacyjnych w Polsce (realizowanych zazwyczaj, choć nie wyłącznie, przez biblioteki) oraz stworzenie dyskursu, który wiązałby polityczny, profesjonalno-specjalistyczny i społeczny wymiar tych usług dla potrzeb planowania strategicznego, ewaluacji, szkolenia, prowadzenia pragmatyki służbowej itp. więcej

Targi

Konferencja „Jak dbać o kulturę języka wśród młodych” - relacja

Podczas II Festiwalu Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy" odbywającego się w ramach projektu Bibliomania, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) we współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) zorganizowało 25 września 2015 r. konferencję pt. „Jak dbać o kulturę języka wśród młodych”. W konferencji wzięło udział ponad 80 bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy, pedagogów, badaczy czytelnictwa dzieci i młodzieży, większość z Warszawy i województwa mazowieckiego. więcej

Targi Dziedzictwo - dawne dzieje w nowoczesnej oprawie

Zakończyły się III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbyły się w dniach 7-9 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. To unikatowe w skali kraju wydarzenie zgromadziło 76 wystawców z Polski, Francji, Niemiec i Węgier. więcej

Wydawnictwo

W naszym e-sklepie dostępne są już nowe numery naszych czasopism. Zamówi już dziś!

Twórczość Doroty Terakowskiej. Spotkanie z nieznanym

Anita Wolanin

Sposób prezentacji tematu zawarty w powieściach Terakowskiej jest nieszablonowy, gdyż jej postaci ocierają się w swym życiu o metafizykę, co jako innym, odmieńcom stwarza możliwość otwarcia się na doznania mistyczne. Stykają się z tym, co nadnaturalne i ponadświatowe, zarówno we własnym wnętrzu jak i w otaczającej rzeczywistości, doświadczając „dotknięcia” Nieznanego. Zarówno bohaterowie bajek, baśni ludowych, jak i literackich stykają się z Nieznanym, podejmując wędrówkę w daleki świat, podróżując w czasie i przestrzeni, „podróżując” w głąb własnej jaźni, śniąc i odbywając ostatnią wędrówkę, jaką jest śmierć. Na wszystkich etapach tej wielkiej życiowej podróży stykają się z numinosum rozumianym jako niepoznane, nieodgadnione, tajemnica.

Cena: 39 zł

więcej

Biblioteka, której nie ma... Andrzej Edward Koźmian i jego książki

Agnieszka Chamera-Nowak

Podstawowa część niniejszego opracowania poświęcona jest osobie Andrzeja Edwarda Koźmiana oraz omówieniu celów i zasad gromadzenia przez niego księgozbioru, a także ocenie jego zawartości; składa się z dwóch części. Część pierwsza zawiera dwa rozdziały. Pierwszy dotyczy osoby Andrzeja Edwarda Koźmiana, jego działalności politycznej, dyplomatycznej, społecznej, twórczości literackiej, publicystycznej i pamiętnikarskiej oraz bibliofilstwa.

Natomiast rozdział drugi poświęcony jest omówieniu biblioteki Andrzeja Edwarda Koźmiana, polityki gromadzenia zbioru i sposobom oraz źródłom nabywania książek, jak też analizie samego księgozbioru pod kątem: stanu liczbowego, języków i formatów druków, chronologii wydań, układu, lokalu bibliotecznego i dalszych losów biblioteki. Część drugą opracowania stanowi analiza zawartościowa kolekcji według podziału chronologicznego wyodrębniającego druki wydane w XVI, XVII i XVIII stuleciu.

Cena: 43 zł

więcej

Światowy model informacji bibliograficznej

Dorota Siwecka

Niniejsza książka stanowi analizę zaleceń i wytycznych, jakie pojawiły się na arenie międzynarodowej w ostatnim sześćdziesięcioleciu (od lat 50. XX w. do pierwszego dziesięciolecia XXI w.), a które dotyczyły pośrednio lub bezpośrednio kształtowania modelu informacji bibliograficznej.

Praca została podzielona na dziewięć rozdziałów dotyczących kształtowania się modelu informacji bibliograficznej. Omówiono w nich problemy ściśle powiązane z tą problematyką.

Cena: 48 zł

więcej

Zapowiedź: Potrzeba początku: kategoria dzieciństwa w polskiej współczesnej prozie wspomnieniowej

Ewelina Rąbkowska

Opis:

 

Ostatnia dekada XX w. w prozie polskiej minęła pod znakiem po­wrotów do przeszłości, niespełnionych tęsknot za utraconym czasem. Na początku XXI w. tendencja ta jeszcze przybrała na sile. Rozważania ustalające kategorię dzieciństwa w prozie wspomnie­niowej przełomu wieków, aby były jak najbardziej pełne i całościowe, muszą objąć następujące zagadnienia:

  • sylwetka bohatera dziecięcego jako centrum, przedmiot narracji wspomnieniowej;
  • szczególne wartości przypisywane dzieciństwu i typowe konteksty, w jakich pojawia się dziecko;
  • otoczenie, tło, w którym porusza się bohater: rodzina, dom, miasto i inne przestrzenie;
  • wreszcie przedmiotem refleksji będzie relacja: bohater–narrator, wspominany–wspominający oraz sam fakt wspomnienia i rekon­strukcji, ponieważ kategoria dzieciństwa ujawnia swe wartości wła­śnie jako przedmiot świadomej konstrukcji. Dlatego też Autorka stara się zdemaskować wspomnienia i wykryć niedomogi pamięci oraz metody literackiego łatania jej luk.


Cena:

więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl