Jeden procent dla SBP. KaPITalny wybór

Warsztaty dla bibliotekarzy - zobacz aktualną ofertę

Tydzień Bibliotek 2016

W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. więcej

Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje, wspólnie z Fundacją SYNAPSIS, projekt pt.: „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą z autyzmem”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie obsługi czytelników z autyzmem oraz przekonanie osób z autyzmem i ich opiekunów, że biblioteka może być miejscem przyjaznym, w którym warto spędzać czas wolny i ćwiczyć swoje umiejętności. więcej

Informacje z okręgów

Lubelski Bibliotekarz Roku 2015

Regulamin konkursu opracowany na podstawie Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Bibliotekarz Roku. więcej

Śląski Bibliotekarz Roku 2015

Zarząd Główny SBP ogłosił VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Bibliotekarza Roku. Formuła Konkursu jest otwarta. Kandydaci mogą reprezentować różne typy bibliotek, a oceniane dokonania mogą dotyczyć różnych obszarów ich aktywności zawodowej w roku 2015. więcej

Kreatywność w bibliotece - od literatury do praktyki

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Białymstoku wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Juchnowcu Kościelnym oraz Książnicą Podlaską im. Ł. Górnickiego, a także Wydawnictwem Coach & couch autobus i kanapa zapraszają bibliotekarzy na spotkanie „Kreatywność w bibliotece - od literatury do praktyki”. więcej

Sekcje, komisje, zespoły

Bibliostory - edukacyjne historie komiksowe

"Bibliostory - edukacyjne historie komiksowe" to seria komiksów, której celem jest rozwijanie umiejętności informacyjnych i medialnych dzieci i młodzieży. Komiksy w wersji elektronicznej można pobrać ze strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Teraz można też wygrać wersję drukowaną publikacji biorąc udział w konkursie. więcej

Warsztaty

Tworzenie filmowych opowieści

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na kurs e-learningowy „Tworzenie filmowych opowieści”. Kurs online przeznaczony jest dla bibliotekarzy i innych osób, którzy chcą poznać Photo Story 3 dla Windows i Windows Movie Maker - przykładowe programy do tworzenia niekonwencjonalnych pokazów w postaci filmów ze zdjęć i sekwencji wideo i wykorzystywać je w swojej pracy. więcej

Prezi.com - tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym

SBP oraz BP w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy zapraszają na warsztaty „Prezi.com - tworzenie nieszablonowych prezentacji w środowisku informacyjnym”, które odbędą się 19 lutego 2016 roku w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga. więcej

Kultura języka w Internecie (i nie tylko): reguły poprawnej polszczyzny i częste błędy

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 26 lutego 2016 roku na warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Kultura języka w Internecie (i nie tylko): reguły poprawnej polszczyzny i częste błędy”. więcej

Cykl warsztatów biblioterapeutycznych

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na cykl warsztatów biblioterapeutycznych, które odbędą się w dniach 10-11 marca 2016 roku. Szkolenia odbędą się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie, a poprowadzi je dr Wanda Matras-Mastalerz - adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Prezes Krakowskiego Koła Biblioterapeutów, trener stymulacji pamięci i szybkiego czytania, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej. więcej

Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na kurs e-learningowy „Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece”, który odbędzie w dniach 1-21 marca 2016 roku. Kurs online przeznaczony jest dla bibliotekarzy, którzy chcą poznać aplikacje online do samodzielnego przygotowania elektronicznych książeczek, generowania książeczek na podstawie wykonanych wcześniej dokumentów PDF oraz tworzenia książeczek komiksowych dostępnych w Internecie i wykorzystywać je w swojej pracy oraz w pracy z czytelnikami. więcej

Konkursy

Konkurs na Plakat Tygodnia 2016

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat Tygodnia Bibliotek 2016. Przypominamy, że konkurs jest dwuetapowy. więcej

Konkurs na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2016

Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję - adresata konkursu najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek. więcej

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłasza VIII edycję konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa. Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa. więcej

Bibliotekarz Roku 2015

Rusza VI edycja ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Celem konkursu jest promocja zawodu bibliotekarza i umacnianie jego rangi w społeczeństwie. W trakcie poprzednich pięciu edycji zebrano szereg uwag dot. organizacji konkursu. więcej

Patronaty

7. Warszawskie Targi Książki oraz 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich objął patronatem 7. Warszawskie Targi Książki oraz 10. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, które odbędą się na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 19-22 maja 2016 roku. więcej

Wydawnictwo SBP

W naszym e-sklepie dostępne są już nowe numery naszych czasopism. Zamów już dziś!

Informujemy, że od 2016 roku Bibliotekarz jest również do nabycia w wersji elektronicznej.

Crowdsourcing internetowy

Małgorzata Kowalska

Książka dla tych, których interesują społeczności online (kreatywny tłum) i drzemiący w nich kapitał intelektualny i wielka sprawcza siła; dla tych, którzy chcą znaleźć przykłady pozytywnego wykorzystania działania tłumu, wirtualnych społeczności, partnerskiej produkcji, zbiorowej inteligencji, mądrości tłumu, otwartej innowacji, inteligencji współpracy; dla tych, którzy chcą lepiej poznać wymiary współczesnej wikinomii poprzez crowdsourcing właśnie oraz crowdfunding, outsourcing, crowdsourcing, którzy w sieci Web. 2.0 chcą być prosumentami informacji lub pracować z nimi na rzecz rozwoju społeczeństw informacji i wiedzy. Jest to godna polecenia lektura tak dla teoretyków, jak i praktyków różnych instytucji kultury (w tym bibliotek), oraz dla psychologów, socjologów, ludzi biznesu i innych, których interesuje wykorzystanie wielkiego kapitału intelektualnego drzemiącego w tłumie.

Cena: 47 zł

więcej

Kronika Państwowego Instytutu Książki (1945-1949)

Redaktor: Małgorzata Korczyńska-Derkacz

Powstanie tej kroniki i jej zachowanie jest zdarzeniem wyjątkowym w dziejach nauki o książce. Jej wartość też jest szczególna, bo w swoisty sposób uzupełnia ona oficjalną dokumentację źródłową dotyczącą PIK-u przynosząc informacje niejako od wewnątrz, z perspektywy codziennego niemal wysiłku pracowników Instytutu.

Taki dokument, pełen szczegółowych zapisów, ważnych i mniej może istotnych, po kilkudziesięciu latach urasta jako całość do rangi wiarygodnego świadectwa czasów, z których pochodzi, zagęszczającej się atmosfery politycznej końca lat czterdziestych, wreszcie likwidacji Instytutu jako ‘misji niemożliwej’.

Cena: 37 zł

więcej

LaTeI. Z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii

Redakcja: Grzegorz Gmiterek, Mikołaj Ochmański, Marcin Roszkowski

Publikacja przedstawia możliwości wieloaspektowego postrzegania udziału technologii informacyjnych zarówno w bibliotekarstwie, jak i w bibliologii i nauce o informacji. Zebrane teksty tworzą obraz aktualnie podejmowanych tematów badawczych przez pracowników IINiSB UW, w których istotną rolę odgrywają tech­nologie informacyjne. Tym samym mamy do czynienia z szeroką paletą problemów badawczych reprezentujących zakres zainteresowań przedstawicieli bibliologii i nauki o informacji oraz ukazujących wielowymiarowość całej problematyki. Założeniem publikacji jest więc nie tyle monograficzne ujęcie tego zagadnienia, co nakreślenie szerokiej perspektywy problematyki obecności IT w badaniach nad książką, biblioteką i informacją.

Cena: 27 zł

więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl