Rejestracja na 11. FMB już otwarta!

Warsztaty dla bibliotekarzy - zobacz aktualną ofertę

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek 2016

W dniach 8-15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z bibliotekami, samorządami, mediami realizowało obchody Tygodnia Biblioteka 2016. Była to już XIII edycja ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa, bibliotek, zawodu bibliotekarza. Hasło tegorocznej edycji „Biblioteka inspiruje” podkreślało, jak szybko biblioteki zmieniają swoje oblicze. W sieci bibliotek publicznych pojawiają się mediateki a biblioteki naukowe przekształcają się w wielofunkcyjne centra informacji. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów. Dlatego w bibliotece tworzy się, ciekawie spędza czas i poszerza horyzonty; jednym słowem – biblioteka inspiruje. więcej

Archiwizacja dokumentów SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich realizuje obecnie projekt mający na celu utworzenie archiwum społecznego zawierającego podstawowe dokumenty działalności SBP w latach 1928-2010 oraz kompleksowe ich zabezpieczenie. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, zarządzanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych”. więcej

Pismo MKiDN dot. re-use

16 czerwca 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, tzw. ustawa re-use (Dz. U. z 2016 r. poz. 352) mająca istotny wpływ na działalność niektórych instytucji kultury. więcej

Forum Młodych Bibliotekarzy

11. FMB "W bibliotece wszystko gra!" - program

Prezentujemy wstępny program 11. Forum Młodych Bibliotekarzy. Jednocześnie informujemy, że może on ulec zmianie ze względów organizacyjnych. więcej

Sekcje, komisje i zespoły

Komunikat z Zebrania Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP

24 czerwca 2016 roku w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, odbyło się drugie w br. Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML. więcej

Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej - Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu odbyło się XXXV Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP - Nowe narzędzie indeksowania w bibliografii regionalnej. W spotkaniu uczestniczyło 80 pracowników z 47 bibliotek publicznych, naukowych, pedagogicznych i Biblioteki Narodowej. więcej

Informacje z okręgów

Spotkanie członków ZG SBP z przewodniczącymi okręgów SBP

14 czerwca 2016 r. w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich z udziałem przewodniczących okręgów SBP. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca SBP, Elżbieta Stefańczyk. więcej

Podwórkowe przypowieści powiatu białostockiego w przysłowiach i powiedzeniach

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie z: Miejską Biblioteką Publiczną w Choroszczy, Starostwem Powiatu Białostockiego oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Oddziałem w Białymstoku (które patronowało przedsięwzięciu) zorganizowała spotkanie podsumowujące powiatową akcję poszukiwawczo – wywiadowczą „Podwórkowe przypowieści powiatu białostockiego w przysłowiach i powiedzeniach”, które przeprowadzono w nowej siedzibie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A. więcej

Konferencje i warsztaty

Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”,

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, konferencję pt. „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. we Wrocławiu. więcej

Crowdsourcing w bibliotece

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Crowdsourcing w bibliotece”, które odbędą się 23 września 2016 roku w siedzibie Wydawnictwa SBP przy ul. Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie. więcej

Grafika komputerowa dla niegrafików – poziom II

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na warsztaty „Grafika komputerowa dla niegrafików – poziom II: Edycja zdjęć i tworzenie projektów w edytorze graficznym”, które odbędą się 26 września 2016 r. w siedzibie biblioteki przy ul. Fryderyka Chopina 52 więcej

Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych (wybrane zagadnienia)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 30 września 2016 roku na warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych (wybrane zagadnienia)”. Warsztaty odbędą się w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy przy ul. Meissnera 5. więcej

Kancelaria i archiwum zakładowe

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, zaprasza 19 października 2016 r. na warsztaty „Kancelaria i archiwum zakładowe”, które odbędą się w siedzibie Biblioteki na Koszykowej w Warszawie. więcej

Patronaty

V Nadmorski Plener Czytelniczy

SBP objęło honorowym patronatem V edycję Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego, który odbędzie się w dniach 29-31 lipca 2016 r. na Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdyni. Organizatorem imprezy jest Miasto Gdynia we współpracy ze spółką Targi Książki. Funkcję organizatora wykonawczego pełni firma Murator EXPO. więcej

Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy: 13. wystawa krajowa - otwarcie

Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy: 13. wystawa krajowa organizowana jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żarach, Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Żary z siedzibą w Bieniowie; Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej

Ponad 1000 bibliotek w II edycji akcji Noc Bibliotek

Biblioteki publiczne, szkolne i inne łączą siły w II edycji ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, której jesteśmy współorganizatorami. Nocą 4/5 czerwca w całej Polsce otworzy się ponad 1000 bibliotek (a wciąż dołączają kolejne!). Na czytelników czeka mnóstwo atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą i jej gwiazdami. Centralna Noc odbędzie się w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Hasło tegorocznej edycji akcji: Wolno czytać! więcej

Konkurs wydawnictwa MBBooks dla bibliotek szkolnych i publicznych na projekt okładki książki

Wydawnictwo MBBOOKS zaprasza Biblioteki szkolne i publiczne do udziału w Konkursie na projekt okładki książki autorstwa Margarett Borroughdame „Jesień plecień - album wierszy jesiennych dla dzieci”. więcej

Targi

4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Już teraz można rezerwować miejsca na merytoryczne spotkania towarzyszące targom. więcej

Zapraszamy do V Salonu Bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Fundacją Historia i Kultura, organizuje V Salon Bibliotek na XXV Targach Książki Historycznej, które odbędą się w dn. 24-27 listopada 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. więcej

Wydawnictwo SBP

Przegląd Biblioteczny otrzymał wyższą punktację MNiSW

Z przyjemnością informujemy, że odwołanie złożone przez Redakcję czasopisma naukowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Przegląd Biblioteczny” w sprawie punktacji na liście czasopism preferowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zostało rozpatrzone pozytywnie. więcej

W naszym e-sklepie dostępne są już nowe numery naszych czasopism. Zamów już dziś!

Informujemy, że od 2016 roku Bibliotekarz oraz Zagadnienia Informacji Naukowej dostępne również są do nabycia w wersji elektronicznej.

Kultura informacji

Małgorzata Kisilowska

Przedstawiona w książce „kultura informacji” - jako pojęcie, termin, obszar badawczy - jest próbą uchwycenia i nazwania pewnej grupy zjawisk i procesów, wynikających z dostrzeganej, dominującej roli informacji we współczesnym świecie, a zwłaszcza w jego bardziej stechnicyzowanej części. Wszystkie trzy jej ujęcia wywodzą się z perspektywy badawczej informatologii, ale czerpią również wiele z innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych.

Cena: 32 zł

więcej

Nauka o informacji w okresie zmian: informatologia i humanistyka cyfrowa

Redaktor: B. Sosińska-Kalata , M. Przastek-Samokowa

Rozwój humanistyki cyfrowej spowodował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi informatologów. Dotychczas nowoczesna, oparta na nowych technologiach, działalność informacyjna w nauce w znacznie większym stopniu dostosowywana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ścisłych, technicznych i medycznych aniżeli do potrzeb humanistów, długo manifestujących przywiązanie do tradycyjnych źródeł informacji i metod badawczych.

Cena: 37 zł

więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl