Rejestracja na 11. FMB już otwarta!

Warsztaty dla bibliotekarzy - zobacz aktualną ofertę

Digitalizacja wydawnictw SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich kontynuuje proces digitalizacji publikacji Wydawnictwa SBP. Celem obecnie realizowanych zadań jest digitalizacja książek wydanych w serii „Nauka-Dydaktyka-Praktyka” w latach 2010-2015, oraz czasopism „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej – Studia Informacyjne” za lata 2011-2015, wraz z utrzymaniem otwartego dostępu do nich. więcej

Zaproszenie - Targi Dziedzictwo 2016

Zapraszamy bibliotekarzy do udziału w "4. Targach konserwacji i restauracji zabytków oraz ochrony, wyposażenia archiwów, muzeów i bibliotek" oraz Ogólnopolskie dni konserwatorskie, które odbędą się 5-7 października w Warszawie.

Wstęp na Targi jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji więcej

Komisje, sekcje, zepoły

Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML Rzym 2016 – relacja

W dniach 3-8 lipca 2016 roku w Auditorium Parcodella Musica w Rzymie odbył się 65. Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML. więcej

Badania fonografii polskiej

Członkowie Sekcji Fonotek Zarządu Głównego SBP rozpoczęli realizację zadania dot. źródeł do badań fonografii polskiej od 1878 roku do czasów współczesnych. więcej

Forum Młodych Bibliotekarzy

Ostatnie miejsca na 11. Forum Młodych Bibliotekarzy

Zapraszamy do rejestracji na 11. Forum Młodych Bibliotekarzy - pozostały już tylko ostatnie miejsca! więcej

Rejestracja na warsztaty

Powoli kończy się rejestracja na warsztaty i imprezy towarzyszące XI Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się w dniach 15-16 września 2016 r. w Opolu. Przypominamy, że najpierw należy zarejestrować się na samo Forum. więcej

Konkursy

Tydzień Bibliotek 2016 - wyniki konkursu

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek 2016 przyznało nagrody następującym bibliotekom. więcej

Nagroda Młodych SBP

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie. Patronem NAGRODY MŁODYCH SBP jest prof. Maria Dembowska. więcej

Nagroda Premiera dla bibliotekarza

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska Pana Bartłomieja Włodarczyka (IINSB UW) zatytułowana Zastosowanie map tematów w językach haseł przedmiotowych na przykładzie języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów i znalazła się w prestiżowym gronie 25 najlepszych i najważniejszych dla nauki i gospodarki rozpraw doktorskich obronionych w Polsce w 2015 roku. więcej

Konferencje i warsztaty

Kongres IFLA 2016, Columbus, Ohio

Zapraszamy do zapoznania się z naszą relacją z tegorocznego kongresu IFLA, który odbył się w dniach 14-18 sierpnia w USA. SBP reprezentowały: Elżbieta Stefańczyk, Joanna Pasztaleniec-Jeżyńska, Joanna Golczyk. Podczas Kongresu Przewodnicząca SBP, E. Stefańczyk oraz Gerard Leitner, Sekretarz Generalny IFLA podpisali Porozumienie o organizacji 83. Kongresu we Wrocławiu w 2017 roku. więcej

Ogólnopolska konferencja „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu oraz Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, konferencję pt. „Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie”. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 października 2016 r. we Wrocławiu. więcej

Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Biblioterapia w nowoczesnym procesie edukacji”, które odbędą się w dniach 19-20 września 2016 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie. więcej

Grafika komputerowa dla niegrafików – poziom II: Edycja zdjęć i tworzenie projektów w edytorze graficznym

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału SBP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim zapraszają na warsztaty „Grafika komputerowa dla niegrafików – poziom II: Edycja zdjęć i tworzenie projektów w edytorze graficznym”, które odbędą się 26 września 2016 r. w siedzibie biblioteki przy ul. Fryderyka Chopina 52, blok 6. więcej

Crowdsourcing w bibliotece

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „Crowdsourcing w bibliotece”, które odbędą się 23 września 2016 roku w siedzibie Wydawnictwa SBP przy ul. Konopczyńskiego 5/7 w Warszawie. więcej

Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych (wybrane zagadnienia)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 30 września 2016 roku na warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych (wybrane zagadnienia)”. Warsztaty odbędą się w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy przy ul. Meissnera 5, w godzinach od 10.00 do 15.00. więcej

Kancelaria i archiwum zakładowe

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, we współpracy z Biblioteką Publiczną m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, zaprasza 19 października 2016 r. na warsztaty „Kancelaria i archiwum zakładowe”, które odbędą się w siedzibie Biblioteki na Koszykowej w Warszawie. więcej

Wydawnictwo

W naszym e-sklepie dostępne są już nowe numery naszych czasopism. Zamów już dziś!

Informujemy, że od 2016 roku Bibliotekarz oraz Zagadnienia Informacji Naukowej dostępne również są do nabycia w wersji elektronicznej.

Komunikat redakcji ZIN`u

Szanowni Państwo, ze względu na czas kompletowania zeszytu oraz proces recenzowania i redagowania nadesłanych do Redakcji ZIN tekstów, najnowszy zeszyt ZIN (nr 1 z 2016 roku) zostanie przez nas oddany na przełomie sierpnia i września. więcej

Nowa promocja Wydawnictwa SBP

Nasze Wydawnictwo przygotowało specjalnie dla Was atrakcyjną promocję! Wyprzedaż wartościowych tytułów do wyczerpania zapasów. więcej

Słownik pracowników książki polskiej: Suplement IVSuplement IV obejmuje wszystkich „pracowników książki” (od czasów najdaw­niejszych do współczesnych), działających na rzecz książki w Polsce oraz poza jej granicami. [...] Redakcja zadbała o włączenie do Słownika osób pracujących za grani­cą, ale zasłużonych dla polskiej książki i bibliotek. Są to bibliofile, właściciele prywat­nych zbiorów, bibliotekarze...

Cena: 49 zł

więcej

2016/07-08: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

Redaktorzy: Anna Mik, Patrycja Pokora, Maciej Skowera

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury, literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Z pewnością będzie także stanowić impuls do dalszych badań naukowych i działań organizacyjnych tych autorów, dla których temat „zwierzęcy” to punkt metodologicznych odwołań i komparatystycznych odniesień. [...] Przedstawiona w całym tomie „zwierzęca” egzemplifikacja ma charakter

Cena: 35 zł

więcej

Zapowiedź: Bibliografi@. Historia, Teoria, Praktyka

Redaktorzy: Jadwiga Woźniak-Kasperek, Jerzy Franke

Autorom zebranych w tomie tekstów przyświecał cel przypomnienia wartości, znaczenia i roli bibliografii jako specyficznej formy zachowania dziedzictwa kulturowego oraz komunikacji, zwłaszcza naukowej. Czytelnicy znajdą tu zarówno rozważania teoretyczne i terminologiczne, jak i wątki dotyczące historii bibliografii oraz dwu wielkich edycji historycznych, tj. Bibliografii historii polskiej oraz Bibliografii historii Śląska. Intensywnie rozwijające się bibliografie specjalne, między innymi regionalne i lokalne, twórczo łączące najlepsze praktyki bibliograficzne z tym, co wnoszą technologie informacyjne i komunikacyjne, są szczególnie licznie i wieloaspektowo reprezentowane w publikacji.

Cena: 45 zł

więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl