Warsztaty

Jubileusz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Przewodnicząca SBP członkiem Komitetu Narodowych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się 11 września br. w Pałacu Prezydenckim. Celem Komitetu jest realizacja zadań upamiętniających wydarzenia oraz osoby związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. więcej

Bulwar Bibliotek na Światowym Kongresie IFLA we Wrocławiu

Bulwar Bibliotek należy do stałych elementów kongresów IFLA. We Wrocławiu w wzięło w nim udział 25 bibliotek oraz 7 organizacji pozarządowych i firm wspierających działalność bibliotek. więcej

IFLAcamp #5 „Librarians on the Move”

Od 2012 r. Kongres IFLA poprzedza dwudniowa konferencja dla młodych bibliotekarzy IFLAcamp organizowana przez grupę IFLA New Professional Special Interest Group. Właściwie to IFLAcamp powinniśmy nazwać “niekonferencją”, bo formuła spotkania jest przeciwieństwem tradycyjnego kongresu. Uczestnicy sami tworzą program, proponują tematy na sesje a potem uczestniczą w spotkaniach, które sami wybrali. Tak również odbyło się podczas tegorocznej edycji, która odbyła się 17-18 sierpnia 2017 r. pod hasłem “Librarians on the Move”. więcej

Zmarł Andrzej Albin Paluchowski

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2017 r. zmarł w wieku 84 lat Andrzej Albin Paluchowski - polonista, bibliotekarz, bibliofil, edytor, były dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. więcej

Komisje, sekcje i zespoły ZG SBP

IFLA 2017 - konferencja Sekcji Bibliotek Szkolnych w DBP we Wrocławiu

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji satelickiej, która odbyła się 18 sierpnia 2017 r. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu w ramach Światowego Kongresu Bibliotekarzy IFLA 2017 Wrocław. więcej

Konferencje i warsztaty

Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych - biblioterapia II stopnia

Warsztaty dwudniowe, adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia z zakresu biblioterapii bądź też mają podstawową wiedzę i doświadczenie w jej wykorzystaniu. Rozwijają umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i pokazują różnorodne metody pracy z uczniem, także z tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych. więcej

Jubileuszowa konferencja „Bibliotekarz wczoraj i dziś” - relacja

Okrągłe 100 urodziny obchodzi w tym roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Z tej okazji w całej Polsce w Oddziałach SBP organizowane są uroczystości i spotkania bibliotekarzy i sympatyków bibliotek. W Bibliotece Publicznej Gminy Łomża z/ s w Podgórzu 20.09.2017r. również nie zabrakło wydarzenia jubileuszowego. więcej

2017/09: XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych i VII Ogólnopolska Konferencji Fonotek, 20-22 listopada 2017 r., Wrocław

Zapraszamy do udziału w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych oraz VII Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, które odbędą się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniach 20-22 listopada 2017 roku. więcej

Konferencja jubileuszowa „Aktywni i Kreatywni”, 5 października 2017 r., Lublin

Z okazji 100-lecia SBP, w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (ul. Narutowicza 4) odbędzie się Konferencja Jubileuszowa "Aktywni i Kreatywni". więcej

Patronaty

Aktywni i Kreatywni

Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Stefańczyk, objęła patronatem Konferencję Jubileuszową z okazji 100-lecia SBP ph. "Aktywni i Kreatywni", organizowaną przez Zarząd Okręgu SBP w Lublinie. więcej

Targi

5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek - Dziedzictwo

W imieniu organizatorów zapraszamy na 5. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek - Dziedzictwo oraz na Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie, które odbędą się w dniach 7-9 listopada 2017 roku w Centrum Targowo-Kongresowego przy ul. Marsa 56 w Warszawie. więcej

Wydawnictwo

Wrześniowe numery naszych czasopism

Zapraszamy do naszego sklepu, gdzie dostępne są wrześniowe numery naszych czasopism:

więcej

Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokoleniaKolejny tom z serii „Nauka – Dydaktyka – Praktyka” jest poświęcony przedsięwzięciom popularyzującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, które są podejmowane przez różne instytucje, przede wszystkim biblioteki, a także analizie wybranych segmentów współczesnego rynku wydawnictw dziecięco-młodzieżowych.

Cena: 47 zł

więcej

Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku

Andrzej Mężyński

Znajomość dziejów swoich bibliotek to znakomita lekcja kształtowania osobowości zawodowej bibliotekarzy i to jest podstawowy cel niniejszej publikacji. Publikacja składa się z 7 zasadniczych części: Czasy staropolskie, Czasy zaborów, Okres międzywojenny 1918-1939, Lata II wojny światowej, Biblioteki w PRL. Lata 1945-1956. Cz. 1 i Biblioteki w PRL. Lata 1956-1986. Cz. 2. Warto ją przeczytać!

Cena: 28 zł

więcej

Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie - zapowiedźNiniejsza publikacja złożona z osiemnastu tekstów odnosi się do pięciu nadrzędnych zagadnień, które były prezentowane oraz analizowane w czasie konferencji "Dokumenty życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie". Pierwsza część książki dotyczy wartości faktograficznej, źródłowej i informacyjnej kolekcji dokumentów życia społecznego, jak i poszczególnych rodzajów druków ulotnych i okolicznościowych.

Cena: 36 zł

więcej

Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego - zapowiedźPodstawowa działalność kulturalna – jak stanowi ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury , a jej formami organizacyjnymi są m. in. biblioteki, muzea, domy kultury, galerie sztuki, kina, teatry i filharmonie. W recenzowanym tomie skupiono się na działalności społecznej wymienionych instytucji - zwłaszcza - bibliotek - która w czasach niepokojów socjoekonomicznych i rozwarstwienia społecznego jest szczególnie ważna.

Cena: 38 zł

więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl