Ogólnopolska Konferencja: Obecność książki w życiu młodego pokolenia

Wybrano plakat promujący Tydzień Bibliotek 2018

Internauci wybrali plakat promujący XV edycję Ogólnopolskiego Programu Tydzień Bibliotek, prowadzonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. więcej

Biblioteka dobrze zaprojektowana - dołącz do nas!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Biblioteka dobrze zaprojektowana - dołącz do nas!

Jeśli szukasz inspiracji związanych z architekturą bibliotek i wyposażeniem ich wnętrz, przygotowujesz się do remontu lub budowy i potrzebujesz architektów czy dostawców doświadczonych we współpracy z bibliotekami lub chcesz się szkolić i zdobywać nową wiedzę - zapraszamy! więcej

Ruszyła najnowsza edycja programu grantowego mPotęga

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

mPotęga

mPotęga to program grantowy fundowany przez Fundację mBanku, popularyzujący matematykę wśród młodych ludzi. O granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł mogą ubiegać się m.in. biblioteki publiczne. więcej

Informacje z okręgów

Kreatywny bibliotekarz – myślenie lateralne

9 marca 2018 r., pod patronatem Hajnowskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Tadeusza Rakowieckiego w Hajnówce, odbyło się spotkanie warsztatowe o temacie wiodącym "Kreatywny bibliotekarz – myślenie lateralne". więcej

Marka osobista i wizerunek bibliotekarza wizytówką biblioteki

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wspólnie ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego zorganizowała dla bibliotekarzy warsztaty z cyklu „Rozwój kompetencji osobistych bibliotekarzy: marka osobista i wizerunek bibliotekarza wizytówką biblioteki”. więcej

Konferencje

Ogólnopolska Konferencja „Obecność książki w życiu młodego pokolenia” 18-19 czerwca 2018 r.

Na konferencję zapraszamy wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą oraz tych, którzy chcą promować wśród nich czytelnictwo, książki i biblioteki. Celem jest ukazanie współczesnych tendencji w działalności bibliotek dziecięcych i młodzieżowych, a także głównych trendów w literaturze i kształtowaniu się zainteresowań czytelniczych, ze zwróceniem uwagi na inicjację literacką. więcej

Warsztaty

Warsztaty i szkolenia SBP

Warsztaty „Ochrona danych osobowych w bibliotece – stan obecny i zmiany po wejściu w życie RODO”, 24 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem szkolenia jest ochrona danych osobowych w bibliotece. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy przygotować bibliotekę na wejście w życie nowych przepisów, które zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r. więcej

Warsztaty „Social media w bibliotece”, 27 kwietnia 2018 r.

Celem warsztatów jest charakterystyka zjawisk sieci pierwszej i drugiej generacji, konwergencji mediów i kultury konwergencji oraz możliwości wykorzystania przez pracowników bibliotek i czytelników powiązanych z tymi zjawiskami interaktywnych narzędzi przydatnych podczas prezentowania usług informacyjno – bibliotecznych więcej

Warsztaty „Otwarte źródła informacji i wiedzy dla bibliotekarzy oraz czytelników" - 11 maja 2018 r.

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych interaktywnych technologii w instytucjach bibliotecznych, zwłaszcza w kontekście prezentowania w sieci dokumentów cyfrowych oraz usług informacyjnych. więcej

Warsztaty „Biblioterapia w procesie rozwijania kompetencji czytelniczych” - biblioterapia II stopnia, 15-16 maja 2018 r.

Warsztaty dwudniowe, adresowane do bibliotekarzy, nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz psychologów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia z zakresu biblioterapii bądź też mają podstawową wiedzę i doświadczenie w jej wykorzystaniu. więcej

Warsztaty „Nietypowi użytkownicy bibliotek" - 21 maja 2018 r.

Szkolenie ma na celu wsparcie pracy bibliotekarza w kontaktach z młodymi czytelnikami dotkniętymi różnymi schorzeniami, jak np. ADHD, dysleksja, dysgrafia oraz zaburzeniami osobowości (nerwica, nadpobudliwość, nieśmiałość, zahamowania psychoruchowe, nieprzystosowanie społeczne itp.). więcej

Warsztaty "Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji", 24 maja 2018 r.

Szkolenie dedykowane jest bibliotekarzom i ma m.in. na celu: zmotywowanie i uświadomienie zbieżności celów dla biblioteki i pracowników, zmniejszenie rotacji personelu, scalenie zespołu i usprawnienie wewnętrznej komunikacji, podniesienie zadowolenia czytelnika (także tzw. trudnego klienta), zapobieganie wypaleniu zawodowemu i rozładowanie stresu więcej

Konkursy

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017 - wyniki

Jury konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa” pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, przewodniczącej SBP, przyznało nagrody za dokonania w roku 2017 następującym bibliotekom więcej

Kto zostanie Bibliotekarzem Roku 2017?

Bibliotekarz Roku 2017

Zakończył się I etap konkursu - wybrano 15 Wojewódzkich Bibliotekarzy Roku 2017. W drugim etapie przewidziano m.in. głosowanie internautów. Zapraszamy do głosowania na stronie SBP.pl, które potrwa od 11 kwietnia do 6 maja 2018 r. więcej

Patronaty

Kwietniowi Antypiraci - II edycja

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patronatem medialnym ogólnopolską akcję "Kwietniowi Antypiraci", której celem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży postawy respektowania etycznego, legalnego korzystania z opublikowanych utworów oraz odpowiedzialnego publikowania własnej twórczości. więcej

Konferencja Naukowa "Biblioteka dla dydaktyki II"

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patronatem honorowym, a portal SBP.pl patronatem medialnym, konferencję naukową "Biblioteka dla dydaktyki II" więcej

Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patronatem honorowym doroczny "Konkurs na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim". W tym roku zostanie ogłoszona 18. edycja konkursu pod hasłem Tygodnia Bibliotek (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA. więcej

IX Dyktando Kleszczowskie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patronatem IX Dyktando Kleszczowskie, organizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie 20 maja 2018 r. więcej

Wydawnictwo

ZAPOWIEDŹ - Śmierć w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Redaktor: Katarzyna Slany

Monografia poświęcona została przemijaniu jako jednemu z kluczowych tematów egzystencjalnych obecnych w literaturze kierowanej do niedorosłych odbiorców. Odnaleźć go można m.in. w kołysankach, baśniach klasycznych i literackich, poradnikach konsolacyjnych, XIX-wiecznych nauczkach spod znaku czarnej pedagogiki i powiastkach ku przestrodze, a także w powieściach powstałych u końca XIX wieku i na początku wieku XX

Cena:

więcej

Nauka o informacji w okresie zmian: innowacyjne usługi informacyjne

Redaktorzy: B. Sosińska-Kalata , R. Tafiłowski

Zgromadzone w niniejszej książce artykuły prezentują różnorodne aspekty badania, projektowania i wdrażania w praktyce współczesnych usług informacyjnych, jednoznacznie potwierdzając zarówno rosnące znaczenie tych usług w rozwoju wszystkich obszarów życia społecznego i gospodarczego, jak i potrzebę ich stałego doskonalenia oraz stale rozwijane możliwości, które w tym zakresie oferuje nowoczesna technologia informacyjna

Cena: 45 zł

więcej

Plakat Tygodnia Bibliotek 2018

Weronika Reroń

Zapraszamy do zamówienia Plakatu Tygodnia Bibliotek 2018. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2018 odbywa się pod hasłem: (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.

Cena: 8 zł

więcej

Targi

9. Warszawskie Targi Książki , PGE Narodowy, 17-20 maja 2018 r.

Warszawskie Targi Książki powstały z inicjatywy grupy polskich wydawców i stołecznej spółki targowej Murator EXPO i są skierowane do bardzo szerokiej grupy odbiorców: autorów, wydawców, poligrafów, księgarzy, bibliotekarzy, blogerów - tych którzy książkę promują i o niej piszą, czytelników i miłośników słowa pisanego. więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl