Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

Warsztaty

Obecność książki w życiu młodego pokolenia – relacja z konferencji

Obecność książki w życiu młodego pokolenia – relacja z konferencji

W konferencji uczestniczyło ponad 80 osób, głównie bibliotekarze z bibliotek publicznych oraz bibliotekarze-nauczyciele. W pierwszym dniu wygłoszono 12 referatów, w trzech sesjach tematycznych. więcej

Digitalizacja miesięczników SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich rozpoczęło realizację zadania pt. Kontynuacja digitalizacji "Bibliotekarza" i "Poradnika Bibliotekarza" oraz poszerzenie dostępu do Archiwum Cyfrowego SBP. więcej

Zmiana nazwy Wydawnictwa SBP

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP to nowa nazwa wydawnictwa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej

Informacje z okręgów

Projekt "Biblioteka czeka" w Sieradzu

Oddział SBP w Sieradzu w ramach promocji czytelnictwa, podobnie jak w poprzednich latach, zdobył fundusze na organizację wydarzeń kulturalnych w sieradzkich bibliotekach. więcej

Otwarcie Punktu Bibliotecznego w Kamieniu Pomorskim

Inicjatorem powstania nowego Punktu Bibliotecznego było Koło 8 SBP Kamień Pomorski. więcej

Odjazdowy Bibliotekarz 2018 - edycja szczecińska

Organizatorem edycji szczecińskiej Odjazdowego Bibliotekarza był Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej

Wycieczka bibliotekarzy z Podlasia „Szlakiem Tatarskim”

23 czerwca 2018 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego zorganizowało wycieczkę pt. „Szlakiem Tatarskim”. więcej

Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP wsparł wydanie książki

Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego SBP wsparł wydanie książki biograficznej „Tu jestem tylko przejazdem…” o Ewie Kołogórskiej (1925-2007) zasłużonej szczeciniance więcej

Konferencje SBP

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży",28 września 2018 r., Słupsk

Na konferencję zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką ekologii informacji. więcej

Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

Zapraszamy dyrektorów i menadżerów bibliotek, architektów, bibliotekarzy i specjalistów IT, którzy na co dzień pracują z problemem połączenia przestrzeni realnej i wirtualnej i zorganizowania – w obu tych światach - ciekawej i komplementarnej oferty dla użytkowników. więcej

XII Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”, 13-14 listopada 2018 r., Warszawa

Na tegorocznej konferencji, zainspirowanej Światowym Kongresem IFLA 2017, zostaną zaprezentowane problemy rozwoju technologicznego polskich bibliotek w kontekście światowych rozwiązań. więcej

Warsztaty SBP

„Baśnie i legendy polskie w komiksie” - bezpłatny projekt edukacyjny, dofinansowany ze środków MKiDN

Celem projektu jest podniesienie kompetencji bibliotekarzy i zdobycie przez nich nowych umiejętności umożliwiających podjęcie działań w zakresie animacji czytelnictwa dzieci i młodzieży, zwłaszcza takich, które przyciągną młodych czytelników do biblioteki, rozbudzą ich aktywność artystyczną oraz twórcze myślenie. więcej

Warsztaty "Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości" 17 września 2018 r.,Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metod pracy z Seniorami. więcej

Warsztaty "Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu" 18 września 2018 r.,Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. więcej

Warsztaty "Library 2.0. Interaktywność i mobilność mediów a działalność informacyjna bibliotek", 21 września 2018 r., Warszawa

Celem warsztatów jest charakterystyka i analiza zjawiska biblioteki drugiej generacji w kontekście działalności tradycyjnych instytucji bibliotecznych, ale także przygotowywanych przez nie cyfrowych projektów więcej

Warsztaty "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece", 27 września 2018 r., Warszawa

Uczestnicy warsztatów uzyskają odpowiedzi m.in. na pytania: Czym jest kontrola zarządcza? Jaka jest jej idea? W jaki sposób należy ją wdrożyć i prowadzić? Otrzymają także zestaw profesjonalnych materiałów, które będą mogli wykorzystać w swojej instytucji. więcej

Patronaty

Rabka Festival 2018, 4-7 lipca 2018 r. - patronat SBP

Zapraszamy do Rabki na wielkie święto literatury dziecięcej! więcej

„Mikrolearning super-aktywnego-bibliotekarza” - konkurs ogólnopolski - patronat SBP

Zapraszamy bibliotekarzy do udziału w ogólnopolskim konkursie "Mikrolearning super-aktywnego-bibliotekarza" organizowanym przez MBP w Gdyni. więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

Lilipucia rewolucja

Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty.

Cena: 65 zł

więcej

Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych

Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski

Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i bibliotekarzy jest dziś bardzo duże, o czym świadczy liczba ukazujących się co roku publikacji. Niestety książki niejednokrotnie rażą nieprzemyślaną szatą graficzną, a nawet błędami typograficznymi, co wpływa na obniżenie ich jakości komunikacyjnej...

Cena: 29 zł

więcej

Wakacyjne numery czasopism

Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjnymi numerami naszych czasopism: więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl