Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

Wyniki konkursu SBP na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek

Jury konkursu SBP przyznało nagrody i wyróżnienia następującym bibliotekom: więcej

2019 - Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Sejm przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego więcej

Iwona Wilmowska „Nikt nie słucha starych ludzi”

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Iwona Wilmowska - Nikt nie słucha starych ludzi

Pierwszy tom serii kryminalnej zatytułowanej „Prywatne śledztwo Agaty Brok” więcej

Kongres IAML w Lipsku

Bibliotekarze z Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP wzięli udział w Kongresie IAML 2018 więcej

Informacje z okręgów

Warsztaty literacko-fotograficzne dla seniorów w Jaśle

W czasie 3-dniowych warsztatów seniorzy zgłębiali tajniki fotografii. Projekt współorganizowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Jaśle więcej

Konferencje SBP

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży",28 września 2018 r., Słupsk

Na konferencję zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, pracowników naukowych oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką ekologii informacji. więcej

Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

Zapraszamy dyrektorów i menadżerów bibliotek, architektów, bibliotekarzy i specjalistów IT, którzy na co dzień pracują z problemem połączenia przestrzeni realnej i wirtualnej i zorganizowania – w obu tych światach - ciekawej i komplementarnej oferty dla użytkowników. więcej

XII Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”, 13-14 listopada 2018 r., Warszawa

Na tegorocznej konferencji, zainspirowanej Światowym Kongresem IFLA 2017, zostaną zaprezentowane problemy rozwoju technologicznego polskich bibliotek w kontekście światowych rozwiązań. więcej

Warsztaty SBP

Nowa oferta szkoleń i warsztatów SBP

Warsztaty "Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości" 17 września 2018 r.,Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metod pracy z Seniorami. więcej

Warsztaty "Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu" 18 września 2018 r.,Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. więcej

Warsztaty "Library 2.0. Interaktywność i mobilność mediów a działalność informacyjna bibliotek", 21 września 2018 r., Warszawa

Celem warsztatów jest charakterystyka i analiza zjawiska biblioteki drugiej generacji w kontekście działalności tradycyjnych instytucji bibliotecznych, ale także przygotowywanych przez nie cyfrowych projektów więcej

Warsztaty "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece", 27 września 2018 r., Warszawa

Uczestnicy warsztatów uzyskają odpowiedzi m.in. na pytania: Czym jest kontrola zarządcza? Jaka jest jej idea? W jaki sposób należy ją wdrożyć i prowadzić? Otrzymają także zestaw profesjonalnych materiałów, które będą mogli wykorzystać w swojej instytucji. więcej

Patronaty

Relacja z III Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych

W dniach 14-15 czerwca 2018 r. odbyło się III Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło wydarzenie patronatem honorowym. więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

Lilipucia rewolucja

Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty.

Cena: 65 zł

więcej

Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych

Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski

Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i bibliotekarzy jest dziś bardzo duże, o czym świadczy liczba ukazujących się co roku publikacji. Niestety książki niejednokrotnie rażą nieprzemyślaną szatą graficzną, a nawet błędami typograficznymi, co wpływa na obniżenie ich jakości komunikacyjnej...

Cena: 29 zł

więcej

Multibibliotekarstwo

Maja Wojciechowska

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację dyskusji toczącej się w mediach oraz fachowych publikacjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmieniającym się otoczeniu społecznym

Cena: 29 zł

więcej

Wakacyjne numery czasopism

Zapraszamy do zapoznania się z wakacyjnymi numerami naszych czasopism: więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl