Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję:

Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

Zapraszamy do lektury relacji przygotowanych przez Joannę Pasztaleniec-Jarzyńską, przewodniczącą SBP, biorącą udział w Światowym Kongresie IFLA 2018 w stolicy Malezji, Kuala Lumpur:

Kongres IFLA 2018, 24-30 sierpnia 2018 r., Kuala Lumpur

W stolicy Malezji, Kuala Lumpur, pod hasłem Transformacja Bibliotek, Transformacja Społeczeństwa rozpoczął się Światowy Kongres IFLA, czyli najważniejsze międzynarodowe spotkanie bibliotekarzy, będące świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązywania współpracy. więcej

Polscy bibliotekarze w Kuala Lumpur na Światowym Kongresie IFLA 2018

W Kuala Lumpur niewielka reprezentacja polskich bibliotekarzy (11 osób) bierze aktywny udział w sesjach i pracach grup roboczych. więcej

Globalna dyskusja o przyszłości bibliotek i IFLA na Światowym Kongresie IFLA 2018

Podczas Kongresów IFLA wiele spotkań poświęconych jest prezentacji najważniejszych programów i akcji podejmowanych przez IFLA. więcej

MOL – Sponsorem Głównym konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”

MOL – Sponsorem Głównym konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”

Miło nam poinformować, że Sponsorem Głównym XII Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek”, organizowanej przez SBP została firma MOL sp z o.o. więcej

Zakończył się I etap projektu "Baśnie i legendy polskie w komiksie" dofinansowanego ze środków MKiDN

W ramach I etapu projektu bibliotekarze wzięli udział w dwóch bezpłatnych kursach e-learningowych: Tworzenie komiksów i Projektowanie w Canva. Szczegółowe informacje o projekcie, w tym relacje z przebiegu jego kolejnych etapów będą zamieszczane na stronie www.basniewkomiksie.sbp.pl więcej

Informacje z okręgów

Fotorelacja z XXIV edycji Nagrody im. Anny Platto

8 sierpnia 2018 roku w Galerii WBP w Lublinie odbyła się XXIV edycja wręczenia Nagrody im. Anny Platto. więcej

Szkolenie: „DUN jako zewnętrzne źródło finansowania bibliotek akademickich”, 11.09.2018 r., Warszawa

Zarząd Okręgu SBP w Warszawie oraz Zarząd Oddziału Warszawskiego SBP i Koło SBP przy BUW, zapraszają na szkolenie, które odbędzie się 11 września 2018 r. (wtorek) w godz. 10-13, w BUW więcej

Konferencje SBP

Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

Zapraszamy dyrektorów i menadżerów bibliotek, architektów, bibliotekarzy i specjalistów IT, którzy na co dzień pracują z problemem połączenia przestrzeni realnej i wirtualnej i zorganizowania – w obu tych światach - ciekawej i komplementarnej oferty dla użytkowników. więcej

XII Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”, 13-14 listopada 2018 r., Warszawa

Na tegorocznej konferencji, zainspirowanej Światowym Kongresem IFLA 2017, zostaną zaprezentowane problemy rozwoju technologicznego polskich bibliotek w kontekście światowych rozwiązań. więcej

Warsztaty SBP

SBP realizuje projekt "Teatralne spotkania z książką" dofinansowany ze środków MKiDN

W GBP w Kadzidle (27.09.2018 r.) oraz w MBP w Sanoku (15.10.2018 r.) odbędą się bezpłatne warsztaty dla bibliotekarzy. Zapraszamy do udziału, mamy jeszcze wolne miejsca na szkolenie w Sanoku. Szczegółowe informacje, w tym materiały metodyczne będą publikowane na stronie www.teatrwbibliotece.sbp.pl więcej

Warsztaty "Metody pracy z czytelnikiem w wieku dojrzałym. Międzypokoleniowa transmisja wartości" 17 września 2018 r.,Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie inspiracji, wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu metod pracy z Seniorami. więcej

Warsztaty "Rozwijanie procesów myślowych ucznia w toku lekcji. Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu" 18 września 2018 r.,Warszawa

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. więcej

Warsztaty "Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w bibliotece", 27 września 2018 r., Warszawa

Uczestnicy warsztatów uzyskają odpowiedzi m.in. na pytania: Czym jest kontrola zarządcza? Jaka jest jej idea? W jaki sposób należy ją wdrożyć i prowadzić? Otrzymają także zestaw profesjonalnych materiałów, które będą mogli wykorzystać w swojej instytucji. więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

Lilipucia rewolucja

Katarzyna Biernacka-Licznar, Elżbieta Jamróz-Stolarska, Natalia Paprocka

Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty.

Cena: 65 zł

więcej

Typografia dla humanistów. O złożonych problemach projektowania edycji naukowych

Ewa Repucho, Tomasz Bierkowski

Zapotrzebowanie na literaturę naukową i fachową w środowisku bibliologów i bibliotekarzy jest dziś bardzo duże, o czym świadczy liczba ukazujących się co roku publikacji. Niestety książki niejednokrotnie rażą nieprzemyślaną szatą graficzną, a nawet błędami typograficznymi, co wpływa na obniżenie ich jakości komunikacyjnej...

Cena: 29 zł

więcej

Multibibliotekarstwo

Maja Wojciechowska

Niniejsza publikacja stanowi kontynuację dyskusji toczącej się w mediach oraz fachowych publikacjach, na temat roli i funkcji bibliotek w zmieniającym się otoczeniu społecznym

Cena: 29 zł

więcej

Zapraszamy do lektury czasopism:

Patronaty

Zakończył się 7. Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni

Spotkania z 40 popularnymi autorami, bogata oferta książek przygotowana przez blisko 70 wydawnictw oraz zajęcia i atrakcje dla dzieci, a do tego świetna frekwencja – około 25 tysięcy odwiedzających – tak wygląda bilans 7. Nadmorskiego Pleneru Czytelniczego, który odbył się w Gdyni w dniach 10-12 sierpnia 2018 r. więcej

II Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, 14-15.11.2018 r., Opole, Niwki - patronat SBP

Otwórz książkę, otwórz umysł” pod takim hasłem odbędzie II Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna, IV edycja opolska. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło wydarzenie patronatem. więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl