Zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję:

Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

SBP realizuje projekt "Teatralne spotkania z książką" dofinansowany ze środków MKiDN

W ramach projektu zostanie przeprowadzony cykl dwóch jednodniowych szkoleń dla bibliotekarzy w GBP w Kadzidle i MBP w Sanoku. Na stronie dedykowanej projektowi po adresem: www.teatrwbibliotece.sbp.pl znajdą się relacje z warsztatów oraz materiały szkoleniowe do pobrania. więcej

12 Forum Młodych Bibliotekarzy, 12-13 września 2019 r., Poznań

Już dzisiaj zapraszamy na 12. Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbędzie się w dniach 12-13 września 2019 r. w Poznaniu pod hasłem "Bibliotekarz do POZnania". więcej

Konferencje SBP

Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje”, 25-26 października 2018 r., Warszawa

Zapraszamy dyrektorów i menadżerów bibliotek, architektów, bibliotekarzy i specjalistów IT, którzy na co dzień pracują z problemem połączenia przestrzeni realnej i wirtualnej i zorganizowania – w obu tych światach - ciekawej i komplementarnej oferty dla użytkowników. więcej

XII Ogólnopolska Konferencja SBP z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt.: „Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017”, 13-14 listopada 2018 r., Warszawa

Na tegorocznej konferencji, zainspirowanej Światowym Kongresem IFLA 2017, zostaną zaprezentowane problemy rozwoju technologicznego polskich bibliotek w kontekście światowych rozwiązań.

Sponsor Główny Konferencji
więcej

Warsztaty SBP

„Teatralne spotkania z książką” - II edycja, 15 października 2018 r., Sanok (warsztaty bezpłatne)

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza do udziału w II edycji bezpłatnych warsztatów „Teatralne spotkania z książką”, które odbędą się 15 października 2018 r. w MBP im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku. więcej

"Profesjonalna obsługa czytelnika z uwzględnieniem trudnych sytuacji", 19 listopada 2018 r.,Warszawa

Uczestnicy szkolenia zdobędą m.in. wiedzę z zakresu kontroli własnych emocji w trudnych sytuacjach, sztuki uśmiechania się, aktywnego słuchania, asertywnej postawy i ochrony własnej osoby. więcej

"Motywowanie pracowników biblioteki i współdziałanie w zespole", 20 listopada 2018 r.,Warszawa

Celem szkolenia są m.in. zmniejszenie rotacji personelu, scalenie zespołu i usprawnienie wewnętrznej komunikacji, podniesienie zadowolenia pracowników, zapobieganie wypaleniu zawodowemu. więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989

Katarzyna Biernacka-Licznar

Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intrygujący i zróżnicowany zarówno literatury tłumaczonej na język polski, jak i polskiej kultury i rzeczywistości wydawniczej PRL.

Cena: 41 zł

więcej

Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą

Marlena Gęborska

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z uwzględnieniem działań podejmowanych we współpracy z twórcami literatury dla dzieci i młodzieży oraz różnymi instytucjami.

Cena: 65 zł

więcej

Zapraszamy do lektury czasopism:

*

*Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Działalność SBP

XLI Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych SBP „Sytuacja bibliotek i bibliotekarzy w kontekście zmieniającego się prawa”, 25 września 2018 r., Katowice

Celem konferencji było scharakteryzowanie zagadnień prawnych wiążących się z wykonywaniem zawodu bibliotekarza, a także z pozycją tej grupy zawodowej w środowisku zatrudnienia. więcej

„Biuletyn Nauczycieli Bibliotekarzy” - nowy numer już online

Zapraszamy do lektury nowego numeru "Biuletynu Nauczycieli Bibliotekarzy", ogólnopolskiego czasopisma elektronicznego, stanowiącego integralną część serwisu Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP. więcej

37. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Bibliografie regionalne w 100-lecie Niepodległości"

Spotkanie odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2018 r. w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy - Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego. więcej

Czasopismo "Zarządzanie Biblioteką" - przyjmowanie artykułów do wydania jubileuszowego

Propozycje artykułów można zgłaszać do końca października 2018, natomiast na pełne teksty Redakcja czasopisma czeka do końca listopada. więcej

Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych – 2018 - relacja

Organizatorami Kongresu, który odbył się 25 września 2018 r. w Częstochowie, były: PBP Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP więcej

Spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza - fotorelacja

11 września br. w Czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej odbyło się spotkanie poświęcone pamięci Andrzeja Jopkiewicza, polonisty i bibliotekarza, długoletniego dyrektora Centralnej Biblioteki Statystycznej, wybitnego działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. więcej

Niezapomniany koncert Jana Kondraka w Sieradzu

Koncert został zorganizowany w ramach projektu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu „Biblioteka czeka” sfinansowanego ze środków Urzędu Miasta więcej

Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze - relacja z inauguracji projektu

21 września 2018, w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, miała miejsce inauguracja projektu "Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze", realizowanego przez OZ SBP we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji „Lider”. więcej

„Czytasz – jesteś mistrzem! Czytanie jest OK!” - akcja głośnego czytania w Łodzi

Organizatorzy imprezy: SBP Okręg Łódzki – Sekcja Edukacji Młodego Czytelnika, WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, MBP, PBW im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ŁKS Łódź. więcej

X Powiatowa Konferencja Regionalna dla bibliotekarzy, nauczycieli i regionalistów, 18 października 2018 r. Wielowieś

W tym roku będzie to jubileuszowa X Konferencja, podczas której zostaną przedstawieni ambasadorzy śląskiego piśmiennictwa i orędownicy mowy śląskiej. Zaplanowano dwa panele: pierwszy poświęcony piewcom mowy śląskiej, drugi pasjonatom śląskiego piśmiennictwa. więcej

Patronaty

SBP - Partnerem 22. Międzynarodowych Targów w Krakowie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zostało Partnerem 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach 25-28 października 2018 r. więcej

II Pomorska Konferencja Open Science oraz warsztaty Focus on Open Science - patronat SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich objęło patronatem II Pomorską Konferencję "Open Science – Kierunek – Otwarta Nauka" oraz międzynarodowe warsztaty "Focus on Open Science" więcej

Konkurs #cojaczytam - dla uczniów i młodych czytelników bibliotek - patronat SBP.pl

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie jednej szkoły lub czytelnicy tej samej biblioteki publicznej w wieku do 19 lat zebrani w zespoły składające się z 3 do 5 osób. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz. więcej

„Biblioteka – pracownia twórcza i komunikacyjna” – patronat SBP

We wrześniu ruszył cykl szkoleń dla bibliotekarzy z regionu Dolnego Śląska, podczas których uczestnicy będą poszerzać swoją wiedzę w zakresie komunikacji z otoczeniem biblioteki oraz rozwijać umiejętności kreatywnej pracy z książką. więcej

BiblioLABy rozpoczęte!

Wystartowały zjazdy tworzone przez praktyków z myślą o praktykach - czyli regionalne spotkania dla bibliotekarzy organizowane przez Sieć LABiB. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło SBP. więcej

Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki „Buntowniczki” - patronat SBP.pl

Konkurs "Buntowniczki" powstał z myślą o uhonorowaniu i upamiętnieniu sylwetek wybitnych Polek, które swoją postawą i działalnością przysłużyły się umacnianiu wolności, tolerancji i postaw społecznych. więcej

OBRAZ/słowo/Biblioteka - konferencja szkoleniowa dla bibliotekarzy - patronat SBP

W dniach 15-16 listopada 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach organizuje dwudniową konferencję szkoleniową OBRAZ/słowo/Biblioteka dla bibliotekarzy z regionu śląskiego. więcej

(Nie)Bezpieczne media - konferencja metodyczna dla nauczycieli - patronat SBP

Tematyka konferencji wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, pkt. 4, "Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci". więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl