#biblioteka - hasłem Tygodnia Bibliotek 2019

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonał wyboru hasła promującego XVI edycję ogólnopolskiego programu Tydzień Bibliotek. Hasło brzmi #biblioteka. więcej

"Polish Music Culture Resources in Libraries and Archives"

W grudniu 2018 r. Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP wydało w języku angielskim publikację poświęconą zasobom polskiej kultury muzycznej. Publikację przygotowano z myślą o uczestnikach 68. Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzycznych Bibliotek, Archiwów i Centrów Informacji (IAML), który odbędzie się w dniach 14-19 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. więcej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Ankieta w sprawie statusu bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach akademickich

Sekcja Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przygotowała ankietę na temat aktualnej sytuacji bibliotekarzy akademickich w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669) i związanej z nimi konieczności zmian w statutach uczelni. więcej

Konkursy SBP

Nagroda Młodych

Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej - ogłoszenie konkursu

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przypomina o stałym cyklicznym konkursie dla absolwentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na najlepsze prace magisterskie - Nagroda Młodych SBP im. prof. Marii Dembowskiej. Jednym z celów konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów kierunku bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. więcej

Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP

Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana

Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do przekrojowego ukazania twórczości znanego pisarza, poczytnego w Polsce, do tej pory niemającego polskojęzycznej monografii poświęconej swojej twórczości. Zaproponowana praca wypełnia tę lukę.

Cena: 30 zł

więcej

[Zapowiedź] Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie

Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej

Niniejsza publikacja stanowi próbę wypełnienia tej luki. Adresowana jest do pracowników naukowych, kierowników i pracowników bibliotek oraz studentów, którzy spotykają się na co dzień z wieloma koncepcjami i pojęciami z zakresu zarządzania i marketingu bibliotecznego.

Cena: 30 zł

więcej

[Zapowiedź] Bibliotekarz – Biblioteka – Historia

Redaktor naukowy Andrzej Wałkówski

Dokonana analiza siedemnastu artykułów pokonferencyjnych na temat książki, zawodu bibliotekarza oraz najbardziej funkcjonalnych rozwiązań architektonicznych i organizacyjnych na przykładzie najnowocześniejszych bibliotek w wymiarze światowym z jednej strony stanowi szczegółowe podsumowanie dotychczasowego dorobku w zakresie podjętej tak obszernej, wieloaspektowej tematyki, z drugiej strony autorzy podają mnóstwo różnych, nowych ustaleń i dalszych postulatów badawczych.

Cena: 39 zł

więcej

Zapraszamy do lektury czasopism:

*

*Wydawanie czasopisma „Poradnik Bibliotekarza” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Patronaty

Konkurs #cojaczytam został rozstrzygnięty

Konkurs #cojaczytam skierowany do uczniów i młodych czytelników bibliotek, organizowany przez Fundację Nowoczesna Polska i objęty patronatem medialnym portalu SBP.pl został rozstrzygnięty. więcej

"Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni do roku 1871. Leksykon" - patronat SBP

Już za kilka tygodni na polskim rynku wydawniczym pojawi się praca autorstwa Katarzyny Janczewskiej-Sołomko i Bożenny Rożniatowskiej Muzycy pedagodzy w kulturze polskiej urodzeni do roku 1871. Leksykon. Edycji tej wyjątkowej publikacji podjęło się Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków. więcej

Działalność SBP

Relacje z Kongresu IFLA 2018 w Bibliotece na Koszykowej

14 grudnia br., w Bibliotece na Koszykowej miało miejsce bardzo ciekawe spotkanie będące pokłosiem tegorocznego Kongresu IFLA, który odbył się pod koniec sierpnia w stolicy Malezji, Kuala Lumpur, z udziałem polskich przedstawicieli. więcej

W Bytowie bibliotekarze poznali i wypróbowali możliwości robota Photon

Szkolenia dla bibliotekarzy z terenu powiatu bytowskiego to już stały element działalności Biblioteki Miejskiej w Bytowie. Tym razem dziewięciu bibliotekarzy z ośmiu bibliotek poznało i wypróbowało możliwości robota Photon, który z powodzeniem może być wykorzystany do pracy z dziećmi podczas nauki programowania. więcej

„Jak zachęcić do korzystania z usług bibliotecznych – czyli nie ma mowy o nudzie w bibliotece” - relacja

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku (Biblioteka Publiczna Powiatu Białostockiego) wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabłudowie oraz SBP Okręgu Podlaskiego zorganizowała spotkanie bibliotekarzy publicznych z powiatu białostockiego pt. „Jak zachęcić do korzystania z usług bibliotecznych – czyli nie ma mowy o nudzie w bibliotece”. więcej

Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie i Fundacja The Bridge z Genewy dokonali młodzieżowego zjednoczenia na rzecz promocji Agendy ONZ 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju – “Globalne Czytanie o Globalnych Wyzwaniach”. więcej

Ruchome Wykłady Pomorzoznawcze 2018 - podsumowanie projektu

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był Zarząd Okręgu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (OZ SBP) we współpracy z Książnicą Pomorską w Szczecinie oraz Stowarzyszeniem Rozwoju i Edukacji „Lider” (SRiE „Lider”). więcej

Spotkanie przedstawicieli SBP w Książnicy Podlaskiej

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu Podlaskiego w Białymstoku zorganizowało spotkanie branżowe SBP w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, w którym uczestniczyło 19 osób. Zaproszono przedstawicieli Oddziałów, Kół SBP Okręgu Podlaskiego. więcej

Okręg Zachodniopomorski SBP członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej

Na mocy uchwał Zarządu Okręgu Zachodniopomorskiego SBP z 23 listopada 2018 r., Okręg Zachodniopomorski SBP został członkiem Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej. więcej

Zebranie finansowo-sprawozdawcze Kół Oddziału Szczecińskiego

14 grudnia 2018 (piątek) sali Flukowskiego w Książnicy Pomorskiej, siedzibie Oddziału Szczecińskiego OZ SBP, odbyło się zebranie końcoworoczne przedstawicieli wszystkich Kół Oddziału Szczecińskiego SBP. więcej

Spotkanie świąteczne Koła 1 Koszalin Oddziału Koszalińskiego OZ SBP

17 grudnia 2018 r. w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie świąteczne dla członków Koła 1 SBP Oddziału Koszalińskiego OZ SBP oraz wszystkich pracowników Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. więcej

Partnerzy

 
Jeśli nie chcesz otrzymywać powyższego newslettera, napisz wiadomość o treści REZYGNUJĘ pod adres rezygnacja@sbp.pl