Eksperci

Maria Burchard

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Henryk Hollender

Biblioteka Uczelni Łazarskiego

Artur Jazdon

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Danuta Konieczna

Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie

Jolanta Stępniak

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Danuta Szewczyk-Kłos

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego