Artur Jazdon - Ekspert SBP

Imię i nazwisko Artur Jazdon
Wykształcenie wyższe,mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ze specjalnością edytorstwa naukowe 1979,Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu; doktor nauk filologicznych w zakresie bibliologii, 1989 Uniwersytet Wrocławski; doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii, 2013 Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zakres specjalizacji zawodowej historia książki, księgarstwa i drukarstwa; organizacja i zarządzanie bibliotekami; finansowanie bibliotek; dydaktyka biblioteczna; kadra bibliotek
Dokonania zawodowe Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu ,1992- ; Kurator Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w latach 1997-2010
Członek: Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych; Jury konkursu PTKW na najlepszą pracę magisterską i doktorską zakresu edytorstwa
Wykładowca przedmiotów kierunkowych na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa: w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UAM, na Wydziale Filologii Polskiej UAM oraz w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Wykładowcza na kursach doskonalących dla nauczycieli w ODN Poznań i UNITERA Poznań.
Autor 4 książek i przeszło 130 artykułów naukowych i fachowych; organizator międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych.
Redaktor naczelny rocznika Biblioteka, członek rad redakcyjnych Przeglądu Bibliotecznego oraz Roczników Bibliotecznych.

 

Dane kontaktowe e-mail jazar@amu.edu.pl
  telefon 601 062 920, 61 829 38 00

« wróć