Danuta Konieczna - Ekspert SBP

Imię i nazwisko Danuta Konieczna
Wykształcenie Wyższe, mgr  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytet Warszawski, 1969
Doktor nauk humanistycznych w zakresie  bibliotekoznawstwa i informacji naukowej , 1981 Uniwersytet Łódzki
 
Zakres specjalizacji zawodowej  Informacja naukowa, bibliografia, bibliotekarstwo
Dokonania zawodowe
  • Zajęcia dydaktyczne w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP/UWM w Olsztynie 1975-2002,
  • Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2000 -
  • dyrektor Biblioteki WSP w Olsztynie ,1983-1999,
  • dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie -1999 – 2009, 2013-
  • członek Komisji Egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych przy Ministrze nauki i Szkolnictwa Wyższego 1989 –
  • wyjazdy studyjne do bibliotek zagranicznych, udział w kongresach IFLA i konferencjach Grupy Architektonicznej LIBER,
  • autorka ok. 60 publikacji,
  • aktywny członek SBP
Dane kontaktowe e-mail dkonieczna@uwm.edu.pl
  telefon 607 157 401, praca 89 523 33 09

« wróć