Danuta Szewczyk-Kłos - Eksperci SBP

Imię i nazwisko Danuta Szewczyk-Kłos 
Wykształcenie
Wyższe, mgr filologii polskiej, 1987 r., Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Studia Podyplomowe Bibliotekarstwo i Informacja Naukowa, 1991 r., Uniwersytet Wrocławski 
Bibliotekarz dyplomowany, 2007 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011 r., Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 
Zakres specjalizacji zawodowej
Zarządzanie dostępem do elektronicznych źródeł informacji
Kształcenie użytkowników informacji naukowej
Organizacja i zarządzanie w bibliotece akademickiej  
Dokonania zawodowe Starszy wykładowca Uniwersytet Opolski
 • Studia podyplomowe, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dla nauczycieli bibliotekarzy, prowadzenie zajęć z przedmiotów:
  • Komputeryzacja działalności bibliotecznej
  • Organizacja informacji bibliotecznej
  • Metodyka tworzenia warsztatu informacyjnego uczniów i nauczycieli
 • Wydział filologiczny, kierunek studiów Filologia angielska, prowadzenie kursów:
  • Technologie informacyjne
  • Wybrane zaawansowane zagadnienia technologii informacyjnych
 • Wydział Historyczno-Pedagogiczny, kierunek Zarządzanie wiedzą i infobrokering, prowadzenie zajęć z przedmiotów:
  • Infobrokering I – źródła i techniki wyszukiwania informacji
  • Wybrane zagadnienia technologii  informacyjnych dla humanistów  
z-ca dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego , 2005-2010
dyrektor Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, 2010-
Czynny udział w konferencjach naukowych .
Publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Dane kontaktowe e-mail danuta@uni.opole.pl 
  telefon 605-470-350 

« wróć