Henryk Hollender - Eksperci SBP

Imię i nazwisko Henryk Hollender
Wykształcenie Wyższe, mgr bibliotekoznawstwa, 1974, Uniwersytet Warszawski; podyplomowe studia dziennikarskie, 1976 Uniwersytet Warszawski; doktor nauk humanistycznych, 1985, Uniwersytet Warszawski; Certificate of advanced studies in Library Science,1986 Kent State University
Zakres specjalizacji zawodowej Zarządzanie bibliotekami; budynki biblioteczne; biblioteki cyfrowe; zbiory specjalne 
Dokonania zawodowe Dyrektor bibliotek naukowych, w tym Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w l. 1992-2003 (m. in. udział w tworzeniu programu użytkowego, koncepcji rozmieszczenia zbiorów i systemu informacji wizualnej; wdrożenie katalogowania online starych druków); wkład w tworzenie bibliotek cyfrowych politechnik: Warszawskiej i Lubelskiej;  praca przy projektach budynków bibliotek: Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Politechniki Białostockiej; dydaktyka akademicka; publikacje fachowe i publicystyka; przekład Rewolucji Gutenberga (E. Eisenstein) na język polski
Dane kontaktowe e-mail h.hollender@lazarski.edu.pl
  telefon 22 5435392; 22 4239664

« wróć