Jolanta Stępniak - Eksperci SBP

Imię i nazwisko Jolanta Stępniak
Wykształcenie Wyższe, mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,1977, Uniwersytet Warszawski
Bibliotekarz dyplomowany, 2003, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zakres specjalizacji zawodowej Organizacja i zarządzanie bibliotekami, w tym funkcjonowanie zintegrowanych systemów bibliotecznych; finansowania i organizacji dostępu do zbiorów elektronicznych, tworzenie bibliotek cyfrowych i repozytoriów 
Dokonania zawodowe
  • dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej , 2003 -
  • sekretarz Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkól Wyższych , 2003- 
  • członek zespołów opiniujących przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 2001 roku  (Zespół ds. Infrastruktury Informatycznej od 2005- )
  • członek Krajowej Rady Bibliotecznej 2003-2008,
  • członek Library Management and Administration Division działającej przy LIBER, 2001-2009,
  • aktywny uczestnik wielu konferencji krajowych I międzynarodowych, ok. 40 publikacji
  • działalność dydaktyczna w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UW w l.1978-1985, od 2003 roku zajęcia na  studiach podyplomowych  
Dane kontaktowe e-mail j.stepniak@bg.pw.edu.pl
  telefon
22 234 7400

« wróć