Maria Burchard - Eksperci SBP

 

Imię i nazwisko Maria Burchard
Wykształcenie Wyższe, mgr  muzykologii, 1969 Uniwersytet Warszawski
Bibliotekarz dyplomowany,1996 r. Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego
Zakres specjalizacji zawodowej Bibliotekarstwo muzyczne, komputeryzacja i współpraca bibliotek
Dokonania zawodowe Udział we wdrażaniu systemu VTLS w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
Utworzenie w BUW i kierowanie (1996-2001) Centrum  Formatów i Kartotek Haseł Wzorcowych – jednostka prowadząca Centralną Kartotekę Haseł Wzorcowych
Udział w projektowaniu katalogu centralnego NUKAT (1997-1998 - wiceprzewodnicząca zespołu opracowującego koncepcję), udział we wdrażaniu projektu (2000-2002), uruchomienie współkatalogowania w katalogu NUKAT (2002), utworzenie i kierowanie Centrum NUKAT (2001 -)
Dane kontaktowe e-mail m.burchard@uw.edu.pl
  telefon 602 270 320

« wróć