Kontakt

Małgorzata Dargiel-Kowalska

Sekretarz Komisji Akredytacji Profesjonalnej SBP

Biuro ZG SBP
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
email: m.dargiel-kowalska@sbp.pl
tel.: 22 825-97-05