O akredytacji

Kierując się doświadczeniem organizacji anglosaskich, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uruchamia program akredytacyjny dla programów edukacyjnych kierowanych do bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Inspiracją i źródłem praktyk dla akredytacji profesjonalnej SBP są rozwiązania stosowane przez cieszące się uznaniem organizacje branżowe takie jak ALA, ALIA, CILIP (zapoznaj się z raportem).

Akredytacja profesjonalna SBP to ocena usług szkoleniowych dokonywana przez niezależnych ekspertów wskazanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Podstawą systemu jest zestaw standardów jakie powinna spełniać oceniana usługa.

O akredytację mogą ubiegać się biblioteki, uczelnie wyższe, placówki kształcenia ustawicznego i firmy szkoleniowe.

Podstawą do zawarcia umowy o przeprowadzenie akredytacji jest złożenie przez instytucję szkolącą raportu samooceny usługi szkoleniowej.

Uzyskany certyfikat potwierdza wysoką jakość usług i jest ważny przez trzy lata.

Wnioski niezależnych ekspertów SBP przedstawiane w postaci Raportu z oceny usługi szkoleniowej (zobacz wzór raportu) są zatwierdzane przez Komisję Akredytacji Profesjonalnej SBP, decyzja Komisji jest podstawą do przyznania akredytacji.