Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

MEN nie wspiera wydawców

Data dodania: 29.11.2013

MEN nie wspiera wydawców

Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie współpracują z wydawnictwem OPERON, ani też z innymi wydawnictwami czy podmiotami, które udostępniają szkołom różnego rodzaju testy lub inne materiały diagnostyczne do przeprowadzania tzw. próbnych egzaminów. Wspomniane wydawnictwo jak również inne podmioty spoza systemu egzaminów zewnętrznych, proponują szkołom przygotowane przez siebie materiały testowe bez porozumienia z CKE, na własną odpowiedzialność. MEN, Centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne nie uczestniczą w żaden sposób w tworzeniu i udostępnianiu szkołom tych materiałów. O ich ewentualnym wykorzystaniu autonomicznie decydują szkoły - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu edukacji.

Jak informuje MEN, zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) należy przygotowywanie pytań, zadań i testów oraz ustalanie zestawów do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, w tym egzaminu maturalnego.

Źródło: Rynek Książki


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP