Polecamy
45,00 PLN

Monografia odzwierciedla zainteresowania naukowe teoretyków i praktyków, którzy w swojej... więcej >

Rozliczenie VAT przez wystawcę faktury korygującej

Data dodania: 02.12.2013

Rozliczenie VAT przez wystawcę faktury korygującej

Dokumentami korygującymi stosowanymi przez podatników VAT są faktury korygujące oraz noty korygujące. Te pierwsze sporządzane są przez wystawcę faktury pierwotnej, natomiast drugie przez nabywcę. Dokumenty te służą do poprawienia błędów w fakturze pierwotnej. Przy czym tylko fakturą korygującą podatnik może poprawić wszystkie elementy faktury pierwotnej, a zatem nie tylko dane liczbowe, ale również dane identyfikujące strony transakcji.

Faktury korygujące wystawia się w przypadku:

  • udzielenia rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej,
  • zwrotu sprzedawcy towarów,
  • zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT,
  • zwrotu nabywcy całości lub części należności, o której mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie m.in. wystawiania faktur,
  • podwyższenia ceny po wystawieniu faktury,
  • stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Minister Finansów w rozporządzeniu w sprawie m.in. wystawiania faktur określił szczegółowo, jakie elementy powinny zawierać faktury korygujące. Od 1 stycznia 2014 r. zasady wystawiania faktur korygujących określone będą w art. 106j ustawy o VAT. Będą one generalnie podobne do obecnie obowiązujących. Podatnik przy wystawieniu korekty będzie musiał wskazać jej przyczynę.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP