Polecamy
Marlena Gęborska 48,00 PLN 65,00 PLN

Przedmiotem niniejszej publikacji są działania bibliotek aktywnie promujących książkę dziecięcą, z... więcej >

Gołczańska biblioteka z plusem

Autor: Biblioteka: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Gołcza im. ks. dra. Jana Piekoszewskiego Województwo: małopolskie
Data dodania: 03.12.2013

Wartość całego remontu gołczańskiej książnicy to 528 843 zł., natomiast dofinansowanie przyznane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi  396 632 zł., co stanowi 75 % kosztów całości zadania.

Dzięki pozyskanym pieniądzom będzie można m.in.:  

wykonać izolacje fundamentów i ścian piwnic, wymienić przestarzałe i nieszczelne okna oraz drzwi, wyremontować dach, elewację i dojście do budynku, wymienić instalację CO, wyremontować węzły sanitarne i klatkę schodową, zakupić do biblioteki schodołaz dla osób mających problem w poruszaniu się po schodach, odświeżyć wnętrza biblioteki oraz stworzyć kącik prasowy.

To wielki sukces dla biblioteki, która w ubiegłym roku w wyniku powodzi  uległa czterokrotnemu zalaniu, co spowodowało wyłączenie z użytkowania pomieszczeń najniższej kondygnacji.

Remont budynku oraz wymiana sprzętu sprawi, że zostanie przywrócona właściwa działalność biblioteki, a obiekt zostanie zabezpieczony przed skutkami powodzi.

Skorzystanie z dotacji nakłada na bibliotekę także obowiązek spełnienia i utrzymania przez okres 5 lat  standardów certyfikatu Biblioteka+. Wiąże się to m.in. ze zwiększeniem zakupu nowych książek i czasopism w ilości proporcjonalnej do liczby mieszkańców gminy oraz poszerzeniem oferty usług dla czytelników.

Przewidywane w przyszłym roku ewentualne utrudnienia w dostępie do biblioteki powinny zostać zrekompensowane efektami planowanych prac, których zakończenie zaplanowano na koniec 2014 r.Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP