Polecamy
15,00 PLN 35,00 PLN

Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publikacji poświęconych zagadnieniom kultury,... więcej >

Kreatywna Europa

Data dodania: 04.12.2013

Kreatywna Europa

Zgodnie z informacjami przedstawionych przez Komisję Europejską podczas European Culture Forum, które odbyło się w Brukseli w dniach 4-6 listopada pierwsze nabory w programie Kreatywna Europa zostaną ogłoszone już w grudniu 2013! Już teraz można się rejestrować.

Jakie inicjatywy będzie od roku 2014 wspierał program?

  • Międzynarodowe projekty współpracy pomiędzy organizacjami działającymi w sektorze kultury i kreatywnym w UE i poza nią.
  • Sieci współpracy kulturalnej, pomagające sektorom kultury i kreatywnym działać poza granicami swojego kraju i wzmacniające ich konkurencyjność.
  • Tłumaczenia i promocję utworów literackich na rynku unijnym.
  • Platformy operatorów kultury pomagające początkującym artystom i promujące europejskie utwory z dziedziny kultury i sztuki.
  • Szkolenia dla osób zawodowo działających w branży audiowizualnej.

Więcej można dowiedzieć się z polskiej ulotce creative-europe-leaflet_pl lub na stronach punktu kontaktowego.

Źródło: Nowy EBIB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP