Polecamy
Aleksander Radwański 6,00 PLN 19,00 PLN

JEŚLI:   prowadzisz samodzielnie bibliotekę lub w małym zespole nie jesteś maniakiem... więcej >

Digitalizacja wydawnictw SBP - etap 2: książki ukazujące się poza seriami

Data dodania: 06.12.2013

Digitalizacja wydawnictw SBP - etap 2: książki ukazujące się poza seriami

W końcu listopada zakończono realizację digitalizacji 100 książek SBP, wydanych poza seriami wydawniczymi, w latach 1956-2012. Zasób stanowi cenne uzupełnienie już zdigitalizowanych książek i czasopism wydanych przez SBP, w ramach projektów dofinansowanych w 2010 r. ze środków MKiDN (program „Zasoby cyfrowe”) oraz 2011 i 2012 r. ze środków Narodowego Instytutu Audiowizualnego (program „Dziedzictwo cyfrowe”).

Książki te z racji prezentowanej tematyki, obejmującej najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju polskiego i światowego bibliotekarstwa, stanowią szczególnie cenny zasób wiedzy i dziedzictwa kulturowego. Ich autorami są wybitni dydaktycy, pracownicy naukowi oraz praktycy (bibliotekarze), autorytety w dziedzinie bibliotekoznawstwa.

Digitalizacja powyższych zbiorów umożliwi wykorzystanie ich potencjału edukacyjnego i popularyzatorskiego w kształceniu i doskonaleniu kadr bibliotekarskich. Równocześnie stanowi ona uzupełnienie, a zarazem zwieńczenie realizacji, przez SBP, koncepcji zapewnienia szerokiej dostępności zbiorów z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej w Internecie.

Zasób dostępny jest w Archiwum Cyfrowym SBP oraz na serwerze Bibliologicznej Biblioteki Cyfrowej UW.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP