Polecamy
38,00 PLN

Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do... więcej >

Badania zachowań informacyjnych - recenzja czytelnika

Data dodania: 23.12.2013

Badania zachowań informacyjnych - recenzja czytelnika

Książka Badania zachowań informacyjnych to pozycja, do której na pewno warto sięgnąć. O jej wartości merytorycznej świadczy nie tylko dogłębna analiza dotychczasowego stanu badań oraz omówienie istniejącej już literatury przedmiotu, ale przede wszystkim przeprowadzone przez Autorkę badania zachowań informacyjnych i komunikacyjnych wśród przedstawicieli nauk humanistycznych. W niniejszej publikacji omówione zostały także problemy metodologiczne oraz definicyjne przed jakimi stają badacze szeroko pojmowanej nauki o informacji (zwłaszcza elektronicznej) oraz związanych z nią zachowań informacyjnych.

Choć sama Autorka zaznacza, że książka jest skierowana przede wszystkim do osób zajmujących się nauką o informacji, to dzięki prostemu językowi i przejrzystej strukturze ujęcia problemu badawczego, do publikacji mogą sięgnąć także i ci, którzy kwestiami w niej poruszanymi nie zajmują się zawodowo. Anna Mierzecka-Szczepańska omawiając problemy przed jakimi staje badacz zachowań informacyjnych, związanych m.in. z procesem wyszukiwania informacji naukowej oraz komunikacji podkreśla fakt, że w dobie natłoku informacji niezwykle istotne jest wypracowanie metod, które pozwolą w możliwie krótkim czasie pozyskać wartościową pod względem merytorycznym informację. Autorka wyraźnie tu podkreśla rolę jaką w tworzeniu systemu wyszukiwania i wymiany informacji odgrywa osoba, która wyraża potrzebę jej pozyskania. Kontekst antropologiczny, który wprowadza w swoich badaniach Anna Mierzecka-Szczepańska pozwala na uwypuklenie faktu, że kluczowym problemem współczesnej nauki jest efektywna komunikacja, u podstaw której leży umiejętne wyszukiwanie informacji pozwalające naukowcom nie tylko na możliwie kompetentne prowadzenie badań, ale także szybką wymianę myśli.

Książka Anny Mierzeckiej-Szczepańskiej pokazuje, że poprzez włączenie do badań dotyczących pozyskiwania informacji oraz komunikacji naukowej samych akademików możliwe będzie zaobserwowanie konkretnych zachowań informacyjnych, pozwalających na „skonstruowanie” odpowiednich procesów wyszukiwawczych. Z drugiej strony, omówione w książce badania mogą uzmysłowić przedstawicielom środowiska naukowego z jakimi problemami borykają się osoby zajmujące się szeroko rozumianym pozyskiwaniem informacji oraz komunikacją naukową oraz, że sami mogą mieć wpływ na udoskonalenie „narzędzi” i „systemów” informacyjnych, których są głównymi odbiorcami.

W takim kontekście Badania zachowań informacyjnych okazują się być doskonałym punktem wyjścia do otwartego dialogu pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych, a tymi, którzy konstruują potrzebne im narzędzia wyszukiwawcze.

Nadesłała
Kaja Marchel

Zobacz książkę „Badania zachowań informacyjnych” w sklepie Wydawnictwa SBP


 


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP