Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Patriotyzm Jutra

Data dodania: 07.01.2014

Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra”, realizowanego od 2009 roku przez Muzeum ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program wspiera nowatorskie inicjatywy i twórczą działalność na rzecz edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej.

W ramach programu dofinansowane będą zadania, których minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł, a maksymalna 50 000 zł brutto. Termin składania wniosków to 31 stycznia 2014 r.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • Projekty z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie o walorach dydaktycznych adresowane do wszelkich grup wiekowych, w tym: warsztaty, wystawy czasowe, konkursy tematyczne, przedstawienia teatralne, audycje radiowe i telewizyjne, filmy itp.;
  • Kampanie i akcje społeczne promujące wartości patriotyczne i obywatelskie poprzez popularyzację wiedzy historycznej;
  • Działalność wydawnicza tradycyjna i multimedialna, w tym tworzenie portali internetowych i programów komputerowych;
  • Programy dokumentacyjne z zakresu historii, historii kultury; zbieranie i utrwalanie na rozmaitych nośnikach relacji świadków historii, dotyczących zarówno uczestników ważnych wydarzeń historycznych, jak i historii życia codziennego oraz projekty związane z ochroną i udostępnieniem istniejących archiwaliów zgromadzonych w archiwach społecznych;
  • Projekty ciekawych i niekonwencjonalnych sposobów uczenia historii.

Regulamin programu oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie Muzeum Historii Polski.

Źródło: PRB


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP