Polecamy
17,00 PLN 42,00 PLN

Książka dostępna w serwisie IBUK Niezwykle dynamiczny rozwój komputerowych technologii... więcej >

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Data dodania: 08.01.2014

Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy, co do zasady, uprawnia pracownika w czasie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Okres wypłaty tych świadczeń jest limitowany i należy je ustalać według określonych zasad. Wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca przez okres wskazany w Kodeksie pracy.

Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Wskazana wysokość wynagrodzenia chorobowego obowiązuje, jeżeli wewnątrzzakładowe przepisy prawa pracy nie przewidują wyższej wysokości wynagrodzenia z tego tytułu.

Czytaj całość.

Źródło: winienczyma.bn.org.pl


Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP